zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

Informace o očkování proti kl횝ové encefalitidě

(předáno k vystavení na www.ockovanideti.cz firmou Baxter Czech, s.r.o.)

 Tisková konference se konala u příležitosti mimořádné nabídkové akce očkování proti kl횝ové encefalitidě „1+1" očkovací látkou firmy BAXTER CZECH s.r.o. Akce „1+1" zpřístupňuje očkování proti KE všem věkovým skupinám v ČR. Pokud si zájemce zaplatí první dávku očkování, při druhé dávce má již vakcínu zdarma - hradí pouze její aplikaci.

 
1. Tisková informace - Baxter Czech, 18. 9. 2001
2. MUDr. Václav Polanecký, hlavní hygienik města Prahy: Problematika kl횝ové encefalitidy v České republice
3. Doc. MUDr Vilma Marešová, CSc., přednosta 1. infekční kliniky 2. LF UK a vedoucí katedry infekčního lékařství IPVZ: Klinický průběh KE - kazuistiky pacientů
4. MUDr.Václav Chmelík, primář Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice: Průběh onemocnění kl횝ovou encefalitidou
5. Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., vedoucí odboru epidemiologie Krajské hygienické stanice v Plzni: Poznatky o očkování proti KE v Západočeském kraji
6.  MUDr. Hana Šmejkalová, vedoucí epidemiologie Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: Epidemiologická situace ve výskytu kl횝ové encefalitidy ve Středočeském kraji
7. MUDr. Jitka Luňáčková, zástupce okresního hygienika a vedoucí odboru prevence a potlačování infekčních nemocí OHS České Budějovice: Očkování proti kl횝ové encefalitidě


Zajímavé přílohy:

Graf 5:. Trend incidence KE ve vybraných státech, absolutní počty případů 1979-2000
Mapa 2:  Mapa výskytu KE v ČR v r. 2000 (Epidat)
Graf 3:  Nemocnost KE v letech 1981-2000 ve Středočeském kraji a v ČR