Vítáme Vás na stránkách věnovaných problematice dětského očkování. Stránky jsou vytvářeny ve spolupráci Pracovní skupiny pro dětské očkování při České pediatrické společnosti ČLS JEP a I. dětské kliniky 2. lékařské fakulty Karlovy University a Fakultní nemocnice v Motole.  
Obsahem stránek jsou aktuální i obecná doporučení a informace pro lékaře provádějící očkování. V budoucnosti chceme stránky dále rozšířit i o obecné informace užitečné pro pacienty a jejich rodiče.

počitadlo stránek (od 15.11.2001)