zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

Nejčastější dotazy praktických pediatrů zodpovídané motolským střediskem.

(původní verze presentována na 7. národním očkovacím dni ČR)

 1. Lze podat simultánně polio oral a p.o. desensibilizaci ? 
  Raději ne, je lepší dodržet mezi desensibilizací a polio vakcínou alespoň týdenní odstup.

 2. Je nutný odstup mezi aplikací Colinfantu a vakcín ? 
  Není.

 3. Je možná aplikace FSME u epileptika ? 
  Je možná v případě kompenzovaného onemocnění, preventivně antipyretika v postvakcinačním období.

 4. Jak dlouho před očkováním vysadit imunomodulátory typu Ribomunylu ? 
  Teoreticky se vysazovat nemusí, optimální je ale před očkováním přerušit podávání 2-3 dny před a nasadit je po skončení období předpokládané postvakcinační reakce.

 5. Očkování diabetických pacientů ? 
  Protože jde o autoimunní onemocnění, očkujeme tyto pacienty v  klidovém období. Lze podat všechny neživé vakcíny, z živých neaplikujeme rubeolu vzhledem k jejímu silně imunostimulačnímu působení.

 6. Lze předřadit očkování Twinrixem před ukončené základní očkování ? 
  Je možno očkovat od 1 roku věku, rozhodnutí o nutnosti očkování závisí na epidemiologických a sociálních podmínkách. Většinou předřazujeme základní očkování.

 7. Očkování difterie u starších dětí 7 let a dospělých ? 
  Je možné použít monovakcínu firmy Chiron Behring - Diphteria vaccine nebo si sami namíchat tzv. Td vakcínu, která vznikne smísením ADT 0,1 ml a AT 0,4 ml do jedné dávky.

 8. Očkování Trivivac u neurologických pacientů ?
  Kontraindikace je nekompenzovaná epilepsie, demyelinizace a progredující metabolická a degenerativní onemocnění.

 9. Odstup mezi varicelou a očkováním polio oral ? 
  Interval závisí na tíži prodělané varicely, doporučujeme průměrně 3 týdny.

 10. Podávání kortikoidů a očkování ? 
  Kontraindikace není pro neživé vakcíny, u živých je kontraindikace 20 mg hydrokortizonu ev. 1mg/kg, dále ale závisí na charakteru základního onemocnění.

 11. Změna v očkování novorozenců HbsAg pozitivních matek ?
  Není.

 12. Postup při kombinovaném očkováním proti polio (živé a neživé vakcíny) ?
  Při defektu imunity použijeme neživou polio vakcínu, doplníme do celkového počtu 4 dávek zákl. schematu, odstup mezi polio Imovax viz příbalový leták.
  Příklad: po 1. dávce polio oral zjištěn defekt imunity, proto pokračovat dalšími 3 dávkami polio Imovax v intervalech doporučených v letáku.

 13. Pauza po primovakcinaci BCG ? 
  Osm týdnů je dostačující, pokud není komplikace (sekrece z chráničky nebo uzliny).

 14. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u adolescentů a dospělých ?
  Po kontrole protilátek lze provést jednou dávkou vakcíny.

 15. Očkování FSME v letních měsících ? 
  Očkovat lze kdykoliv, pokud nebyla přisátá klíšťata tři týdny před očkováním (platí pouze pro endemické oblasti).

 16. Indikace očkování pneumokokovou vakcínou ? 
  Doporučeno pro pacienty s imunodefekty (komplement!), před a po splenektomii (celoživotně po 5 letech), funkční asplenie, chronická plicní onemocnění, chronické slizniční pneumokokové infekce (efekt sporný), po terapii nádorových onemocnění, po transplantacích, dospělí nad 65 let věku.

 17. Kdy zahájit očkování po prodělané infekci CNS ?
  Neživé vakcíny cca za 3 měsíce, živé v odstupu cca 6 měsíců.

 18. Interval mezi očkováním polio oral a dalšími vakcínami včetně ADTP ? 
  Jeden měsíc, pro Trivivac raději 6 týdnů (přetrvávání viru ve stolici cca 6 týdnů).

 19. Horní hranice věku pro aplikaci pertuse ?
  Do 7 let věku.

 20. Horní hranice věku pro aplikaci Act HIB ?
  Do 5. roku t.j. 5. narozenin dítěte; u starších lze provést po kontrole titru anti Hib protilátek při nižších hladinách protilátek, t.j. pod 1 ug/ml.

 21. Doočkování pertuse po předešlém očkování ADT ? 
  Existuje samostatná pertusová acelulární vakcína, která není u nás registrována (Acelluvax firmy Biocine s.p.A Siena, Italy) a byla by ve 3 dávkách vhodná pro samostatné doočkování pertuse. 
  Pouze 3 dávky vakcíny navodí dostatečný titr protilátek. Při doočkování celou ADTP bude více reakcí v důsledku hyperimunizace tetanickým a difterickým toxoidem, ale kontraindikace to není.

 22. Proč se neočkuje polio oral raději na podzim ? 
  Na jaře je nejnižší výskyt enterovirů v populaci.

 23. Očkování dětí s inhalačními kortikoidy ? 
  Bez jakéhokoliv omezení.

 24. Časový odstup mezi prodělanou EBV primoinfekcí a očkováním Twinrix ? 
  Očkujeme po vymizení časných IgM protilátek (VCA a EA), vyšší transaminázy nejsou kontraindikací.

 25. Výskyt juvenilního diabetu po očkování parotitickou vakcínou ? 
  Je popsáno, ale teoreticky je riziko této komplikace daleko vyšší po prodělané přirozené infekci.

Nejčastější dotazy praktických pediatrů zodpovídané motolským střediskem.

(původní verze presentována na 7. národním očkovacím dni ČR)

 1. Lze podat simultánně polio oral a p.o. desensibilizaci ? 
  Raději ne, je lepší dodržet mezi desensibilizací a polio vakcínou alespoň týdenní odstup.

 2. Je nutný odstup mezi aplikací Colinfantu a vakcín ? 
  Není.

 3. Je možná aplikace FSME u epileptika ? 
  Je možná v případě kompenzovaného onemocnění, preventivně antipyretika v postvakcinačním období.

 4. Jak dlouho před očkováním vysadit imunomodulátory typu Ribomunylu ? 
  Teoreticky se vysazovat nemusí, optimální je ale před očkováním přerušit podávání 2-3 dny před a nasadit je po skončení období předpokládané postvakcinační reakce.

 5. Očkování diabetických pacientů ? 
  Protože jde o autoimunní onemocnění, očkujeme tyto pacienty v  klidovém období. Lze podat všechny neživé vakcíny, z živých neaplikujeme rubeolu vzhledem k jejímu silně imunostimulačnímu působení.

 6. Lze předřadit očkování Twinrixem před ukončené základní očkování ? 
  Je možno očkovat od 1 roku věku, rozhodnutí o nutnosti očkování závisí na epidemiologických a sociálních podmínkách. Většinou předřazujeme základní očkování.

 7. Očkování difterie u starších dětí 7 let a dospělých ? 
  Je možné použít monovakcínu firmy Chiron Behring - Diphteria vaccine nebo si sami namíchat tzv. Td vakcínu, která vznikne smísením ADT 0,1 ml a AT 0,4 ml do jedné dávky.

 8. Očkování Trivivac u neurologických pacientů ?
  Kontraindikace je nekompenzovaná epilepsie, demyelinizace a progredující metabolická a degenerativní onemocnění.

 9. Odstup mezi varicelou a očkováním polio oral ? 
  Interval závisí na tíži prodělané varicely, doporučujeme průměrně 3 týdny.

 10. Podávání kortikoidů a očkování ? 
  Kontraindikace není pro neživé vakcíny, u živých je kontraindikace 20 mg hydrokortizonu ev. 1mg/kg, dále ale závisí na charakteru základního onemocnění.

 11. Změna v očkování novorozenců HbsAg pozitivních matek ?
  Není.

 12. Postup při kombinovaném očkováním proti polio (živé a neživé vakcíny) ?
  Při defektu imunity použijeme neživou polio vakcínu, doplníme do celkového počtu 4 dávek zákl. schematu, odstup mezi polio Imovax viz příbalový leták.
  Příklad: po 1. dávce polio oral zjištěn defekt imunity, proto pokračovat dalšími 3 dávkami polio Imovax v intervalech doporučených v letáku.

 13. Pauza po primovakcinaci BCG ? 
  Osm týdnů je dostačující, pokud není komplikace (sekrece z chráničky nebo uzliny).

 14. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u adolescentů a dospělých ?
  Po kontrole protilátek lze provést jednou dávkou vakcíny.

 15. Očkování FSME v letních měsících ? 
  Očkovat lze kdykoliv, pokud nebyla přisátá klíšťata tři týdny před očkováním (platí pouze pro endemické oblasti).

 16. Indikace očkování pneumokokovou vakcínou ? 
  Doporučeno pro pacienty s imunodefekty (komplement!), před a po splenektomii (celoživotně po 5 letech), funkční asplenie, chronická plicní onemocnění, chronické slizniční pneumokokové infekce (efekt sporný), po terapii nádorových onemocnění, po transplantacích, dospělí nad 65 let věku.

 17. Kdy zahájit očkování po prodělané infekci CNS ?
  Neživé vakcíny cca za 3 měsíce, živé v odstupu cca 6 měsíců.

 18. Interval mezi očkováním polio oral a dalšími vakcínami včetně ADTP ? 
  Jeden měsíc, pro Trivivac raději 6 týdnů (přetrvávání viru ve stolici cca 6 týdnů).

 19. Horní hranice věku pro aplikaci pertuse ?
  Do 7 let věku.

 20. Horní hranice věku pro aplikaci Act HIB ?
  Do 5. roku t.j. 5. narozenin dítěte; u starších lze provést po kontrole titru anti Hib protilátek při nižších hladinách protilátek, t.j. pod 1 ug/ml.

 21. Doočkování pertuse po předešlém očkování ADT ? 
  Existuje samostatná pertusová acelulární vakcína, která není u nás registrována (Acelluvax firmy Biocine s.p.A Siena, Italy) a byla by ve 3 dávkách vhodná pro samostatné doočkování pertuse. 
  Pouze 3 dávky vakcíny navodí dostatečný titr protilátek. Při doočkování celou ADTP bude více reakcí v důsledku hyperimunizace tetanickým a difterickým toxoidem, ale kontraindikace to není.

 22. Proč se neočkuje polio oral raději na podzim ? 
  Na jaře je nejnižší výskyt enterovirů v populaci.

 23. Očkování dětí s inhalačními kortikoidy ? 
  Bez jakéhokoliv omezení.

 24. Časový odstup mezi prodělanou EBV primoinfekcí a očkováním Twinrix ? 
  Očkujeme po vymizení časných IgM protilátek (VCA a EA), vyšší transaminázy nejsou kontraindikací.

 25. Výskyt juvenilního diabetu po očkování parotitickou vakcínou ? 
  Je popsáno, ale teoreticky je riziko této komplikace daleko vyšší po prodělané přirozené infekci.