zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

INDIKACE OČKOVÁNÍ HEMOFILOVOU VAKCÍNOU

 

  • primární defekty imunity (deficience IgG 2 a složek komplementu !)
  • asplenie (anatomická, funkční) - 14 dnů před / po splenektomii 
  • chemoterapie (hemato-onkol. onemocnění) - 14 dnů před / 3 měsíce po terapii 
  • HIV
  • kortikoterapie (dlouhodobá) 
  • transplantace kostní dřeně - odstup 6-12 měs.
  • přetrvávající nález Hib v sekretech
  • děti mladší 2 let po invazivní hemofilové infekci

MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti,
červenec 2001