zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

Očkování cizinců a imigrantů

    Praktičtí dětští lékaři se v rámci preventivní péče setkávají s problematikou očkování cizinců a imigrantů a jsou povinni ze zákona u těchto dětí zajistit pravidelné tj. povinné očkování. 
    Většina cizinců byla před příjezdem do ČR očkována ve vlastní zemi, ale často těmto dětem z různých důvodů určité očkování chybí. Někteří mají očkování řádně uvedena ve vlastním očkovacím kalendáři, jiní ale nemají žádné doklady o provedené vakcinaci. Rodiče většinou udávají, že buď všechna nebo alespoň některá očkování byla provedena.
    Je třeba si však uvědomit, že v některých zemích východní Evropy, Asie a Afriky nebyla do povinného očkování zařazena všechna očkování, která se provádějí u nás, např. trojvakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Tyto děti mívají pouze očkování proti spalničkám event. proti příušnicím. Často také u malých dětí chybí očkování proti hemofilu b a hepatitidě B.
    Při rozhodování o očkování malých cizinců se v zásadě řídíme tím, zda dítě bude dále pobývat v České republice nebo zda je zde pouze na přechodnou dobu. Pokud zde dítě pobývá krátkodobě, tj. 3 měsíce a méně, pak pouze doplníme chybějící očkování doporučené jejich očkovacím schematem event doočkujeme proti těm onemocněním, proti kterým v dané zemi očkování neprovádějí (např. příušnice, hemofilus). Pokud zde žijí delší dobu nebo trvale, pak přizpůsobíme očkování našemu očkovacímu kalendáři.
    Často se setkáváme s dětmi, kterým údaje o provedené vakcinaci zcela chybí, protože postrádají očkovací průkaz. Pokud rodiče vědí, že bylo dítě ve vlastní zemi řádně očkováno, pak postačí znát očkovací schema dané země a pokračovat dále naším očkovacím schematem. V případě, že ovšem očkování dítětěte bylo na delší dobu přerušeno, pak raději před dalším rozhodnutím provedeme stanovení titru specifických protilátek (např. v SZÚ zatím zdarma). Když není možno z různých důvodů stanovit titry specifických protilátek, pak doporučujeme aplikovat podle věku jednu až dvě dávky trojkombinace ev, čtyřkombinace - tetanus, záškrt, černý kašel a hemofilus b (do 6 let věku). Většina dětí má základní očkování DTP(Hib) provedeno v kojeneckém věku. Dále pak doporučujeme aplikovat jednu dávku polio oral a podle věku jednu nebo dvě dávky trojvakcíny spalničky, příušnice, zarděnky.
    Z praxe naší ambulance víme, že lékaři často váhají, zda mohou starší děti touto troj- vakcínou doočkovat. U dětí do 18 let lze očkovat bez omezení, pokud jsou starší 18 let, doporučujeme stanovit titry specifických protilátek k vyloučení postinfekční imunity. V případě, že chybí očkování pouze spalniček, příušnic nebo zarděnek, očkujeme dvěma dávkami monovakcín ( Movivac,Pavivac) v odstupu cca 1 roku, u starších 18 let pouze jednou dávkou. Pokud nebude monovakcína ( např. Ervevavax) k dispozici, tak lze aplikovat jednu nebo dvě dávky trojvakcíny Trivivac. Před očkováním živými vakcínami u dospělých žen musíme vyloučit těhotenství a upozornit na to, že po dobu 3 měsíců po očkování nesmí otěhotnět.
    Setkáváme se rovněž s dětmi, které cestují s rodiči po různých zemích a v každé jsou očkovány podle tamnějších očkovacích schemat. Proto v zásadě platí, že dítě do cca 5 let věku by mělo mít celkem 5 dávek vakcíny proti tetanu, záškrtu a černému kašli, 3 dávky hemofilové vakcíny u dětí do 1 roku věku, u starších od 1-5 let věku jedna dávka, dále 3 popř. 4 dávky hepatitidy B, 4 dávky poliovakcíny (živé,či neživé nebo kombinace obou) a 2 dávky spalničkové a příušnicové vakcíny a alespoň 1 dávku zarděnkové očkovací látky.
    Mezi prvou a druhou dávkou neživých vakcín by měly být dodrženy odstupy 4-12 týdnů, mezi druhou a třetí dávkou 1-12 měsíců. Pokud se opozdí další dávky, pouze je doplníme. V případě živých vakcín na intervalech mezi nimi nezáleží.
    Z výše uvedených důvodů předkládáme aktuální očkovací schemata zemí, ze kterých k nám malí cizinci nejčastěji přijíždějí. Viz tab.

Použité informace:

  1. §46 zákona č.258/2000 Sb, str. 32
  2. www.who.int./Vaccines and Biologicals Global 2003 Summary Profile

 

MUDr. Škovránková Jitka

MUDr. Tošovská Naděje

Ambulance očkování FN Motol

 

 


MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti, únor 2004.