zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

Očkování a léčba interferonem

V průběhu léčby interferonem lze očkovat neživými vakcínami t.j. proti tetanu, záškrtu, polio IMOVAX, hepatitidy A a B, hemofilus, pneumokok, meningokok a chřipka (FSME a pertuse raději ne). 
Pacienty očkujeme pouze tehdy, když je očkování opodstatněné, s přihlédnutím k základnímu onemocnění ! 
Vakcíny aplikujeme v odstupu 2-3 týdnů po aplikaci interferonu. Živé vakcíny neočkujeme.


MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti, leden 2002.