zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

REAKCE PO TETRAct HIB A ENGERIX - další postup očkování

(7.8.2001)

V případě postvakcinační reakce po kombinovaném očkování TETRAct HIB a Engerix postupujeme podle závažnosti reakce, délky jejího trvání a celkového klinického stavu pacienta. Existuje několik variant postupu podle intenzity reakce:

  • střední intenzita reakce (teplota do 39° C po předešlé dávce, mrzutost, plačtivost trvající méně než 3 hod.,lok. reakce do 5 cm průměru) - další dávku TETRAct HIB a Engerix aplikovat s preventivním podáváním antipyretik a antihistaminik (t.j.simultánně s očkováním po dobu alespoň 24 hod) v postvakcinačním období,
  • velká reakce (teplota nad 39° C, neklid výrazný, neutišitelný pláč trvající méně než 3 hodiny, lok. reakce většího rozsahu) - další dávku aplikovat samostatnou ADTP Sevapharma ve 2 frakcích v odstupu 2 dnů, s preventivním podáním antipyretik a antihistaminik. Další varianta je podat Infanrix (acelulární DTP) jednorázově s preventivní antipyretickou léčbou.V odstupu dalších cca 10-14 dnů pak samostatně Engerix a Act HIB,
  • rozsáhlá lokální reakce po TETRAct HIB (cca 6-10 cm) bez výraznější celkové reakce - podat další dávku hluboko i.m. suchou jehlou, t.j. přetáhnout sterilně obsah TETRAct HIB do 2ml stříkačky a použít černou nebo oranžovou jehlu (hluboko i.m., možno do gluteu). Preventivně podat antihistaminikum,
  • hyperreakce a reakce hypotonicko-hyporesponsivního charakteru (hyperpyrexie, neutišitelný pláč trvající déle než 3 hodiny, výrazný neklid, rozsáhlé lokální reakce postihující DK, ev. bledost, cyanoza,poruchy dýchání - shock like typ reakce) - aplikovat pouze ADT (bez pertuse) Sevapharma s preventivní aplikací antihistaminik a antipyretik. V odstupu dalších cca 10-14 dnů pak Engerix a Act HIB.

 


MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti,
7. 8. 2001