zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

INDIKACE OČKOVÁNÍ ACELULÁRNÍ PERTUSOVOU VAKCÍNOU

(Metodický pokyn Hlavního hygienika ČR)

 

 1. nedonošené děti a hypotrofičtí novorozenci s porodní vahou pod 1 500 g (nejdříve po dosažení biologického věku 3 měsíců)
 2. neurologičtí pacienti: 
  a) děti po prodělaném perinatálním a postnatálním neprogresivním poškození CNS (infekce, hypoxie, ischemii nebo krvácení, po prodělané encefalopatii metabolické,toxické apod.,stav po symptomatických novorozeneckých křečích, jejichž příčina odezněla. Zahájení očkování po 6 měs. věku 
  b) děti se stabilizovaným neurologickým onemocněním (např.definitivní formy DMO, některé formy epilepsie, vrozené vývojové vady mozku) 
  c) děti po nekomplikovaných febrilních křečích (odstup od křečí min. 3 měs.)
 3. imunologičtí a alergologičtí pacienti: 
  a) děti se závažným (nekompenzovaným) alergickým onemocněním (general. ekzém, nekompenzované asthma, těžká polyvalentní alergie) 
  b) děti po prodělané velké reakci po celobuněčné pertusové vakcíně - kombinace těchto příznaků: teplota nad 38,5 st.C, neutišitelný vysoce laděný křik, výrazný neklid velká lok. reakce nebo teplota nad 38,5 nereagující na antipyretika
  c) děti s orgánově specifickými autoimunními onemocněními (neutropenie, hemolytická anemie, diabetes I.typu, thyreoiditis, ulcerozní colitis), 
  d) po prodělané vaskulitidě Kawasaki a Sch - Henoch
 4. děti s reaktivací kalmetizační jizvy v souvislosti s očkování DTwP

MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti, březen 2004