zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

Doporučení k očkování vakcínou TETRAct-HiB

Vakcína musí být uchovávána při teplotě od 2°C do 8°C (v chladničce). Vakcína této teploty by však neměla být aplikována ! Doporučuje se proto vakcínu před aplikací zahřát a to tak, že ji očkující před aplikací sevře na několik vteřin v dlani.

Pozor! Vakcína, která je uchovávána při teplotě nižší (0°C až -2°C) není zmrzlá, ale začíná zde proces krystalizace, který je významným faktorem pro vznik lokálních reakcí, zejména abscesu. Před použitím se lyofilizát Act-HiB rozpustí pomocí D.T.P. v předplněné injekční stříkačce a protřepe se až do úplného rozpuštění. Bělavý, zakalený vzhled suspenze je normální. 

Vakcínu je třeba aplikovat pouze intramuskulárně, pomalu. Tato technika snižuje frekvenci lokálních reakcí na minimum. Vzhledem k tomu, že jehla připevněná k injekční stříkačce je o 0.5 cm kratší než oranžová jehla, která se používala dříve, nedoporučujeme před aplikací vakcíny TETRAct-HiB do anterolaterální strany stehna tvořit kožní řasu, protože jehla pak nedosáhne do svalu ! (nutno u každého kojence posoudit individuálně, podle množství podkožního tuku). Místo aplikace je možné střídat při dalších očkováních (levé nebo pravé stehno, eventuálně m. gluteus), ale je nutné toto dokumentovat v záznamech.


MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti, říjen 2001.