zpět na úvodní stranu informací pro lékaře

ZÁSADY SPRÁVNÉHO OČKOVÁNÍ pro lékaře

 

  1. neočkovat akutně nemocné dítě nebo dítě v inkubaci infekčního onemocnění,

  2. dotázat se na průběh předchozích postvakcinačních reakcí,

  3. dodržet doporučené odstupy mezi aplikovanými vakcínami, mezi prodělaným infekčním onemocněním a očkováním, mezi neurologickými klinickými příznaky a očkováním, mezi podanými imunomodulačními farmaky a očkováním,

  4. běžně odložit očkování při současných akutních alergických projevech (polinoza, akutní výsev ekzému, urtiky a pod.),

  5. běžně odložit očkování při současném neurologickém nekompenzovaném nebo progredujícím onemocnění,

  6. v případě podezření na imunodeficit (recidivující otitidy, bronchopneumonie a pod.) provést před aplikací živých vakcín imunologický screening,

  7. informovat rodiče o průběhu postvakcinační reakce,

  8. ponechat oočkované dítě 30 minut pod lékařským dohledem,

  9. zajistit tzv. zvláštní očkování pro děti s chronickými onemocněními (pneumokoky, meningokoky, hemofily, chřipka a pod),

  10. všechny postvakcinační reakce kromě běžných nahlásit na předepsaných formulářích SÚKLu a zajistit u dítěte podle charakteru reakce příslušné vyšetření (neurologické, imunologické, virologické a pod).MUDr. Jitka Škovránková, Pracovní skupina pro dětské očkování při České pediatrické společnosti, červen 2001