zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

Nejčastější dotazy praktických pediatrů zodpovídané motolským střediskem.
Jitka Škovránková, Ambulance očkování FN Motol, Praha 5
 

 1. Lze podat simultánně polio oral a p.o. desensibilizaci ? 
  Raději ne, je lepší dodržet mezi desensibilizací a polio vakcínou alespoň týdenní odstup.

 2. Je nutný odstup mezi aplikací Colinfantu a vakcín ? 
  Není.

 3. Je možná aplikace FSME u epileptika ? 
  Je možná v případě kompenzovaného onemocnění, preventivně antipyretika v postvakcinačním období.

 4. Jak dlouho před očkováním vysadit imunomodulátory typu Ribomunylu ? 
  Teoreticky se vysazovat nemusí, optimální je ale před očkováním přerušit podávání 2-3 dny před a nasadit je po skončení období předpokládané postvakcinační reakce.

 5. Očkování diabetických pacientů ? 
  Protože jde o autoimunní onemocnění, očkujeme tyto pacienty v  klidovém období. Lze podat všechny neživé vakcíny, z živých neaplikujeme rubeolu vzhledem k jejímu silně imunostimulačnímu působení.

 6. Lze předřadit očkování Twinrixem před ukončené základní očkování ? 
  Je možno očkovat od 1 roku věku, rozhodnutí o nutnosti očkování závisí na epidemiologických a sociálních podmínkách. Většinou předřazujeme základní očkování.

 7. Očkování difterie u starších dětí 7 let a dospělých ? 
  Td vakcína u nás není k dispozici, ale je možné si ji namíchat z ADT 0,1 ml a AT 0,4 ml.

 8. Očkování Trivivac u neurologických pacientů ?
  Kontraindikace je nekompenzovaná epilepsie, demyelinizace a progredující metabolická a degenerativní onemocnění.

 9. Odstup mezi varicelou a očkováním polio oral ? 
  Interval závisí na tíži prodělané varicely, doporučujeme průměrně 3 týdny.

 10. Podávání kortikoidů a očkování ? 
  Kontraindikace není pro neživé vakcíny, u živých je kontraindikace 20 mg hydrokortizonu ev. 1mg/kg, dále ale závisí na charakteru základního onemocnění.

 11. Změna v očkování novorozenců HbsAg pozitivních matek ? 
  Není.

 12. Postup při kombinovaném očkováním proti polio (živé a neživé vakcíny) ? 
  Při defektu imunity použijeme neživou polio vakcínu, doplníme do celkového počtu 4 dávek zákl. schematu, odstup mezi polio Imovax viz příbalový leták.

 13. Pauza po primovakcinaci BCG ? 
  Osm týdnů je dostačující, pokud není komplikace (sekrece z chráničky nebo uzliny).

 14. Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám u adolescentů a dospělých ? 
  Lze provést po eventuelní kontrole protilátek jednou dávkou vakcíny.

 15. Očkování FSME v letních měsících ? 
  Očkovat lze kdykoliv, pokud nebyla přisátá klíšťata tři týdny před očkováním (platí pouze pro endemické oblasti).

 16. Indikace očkování pneumokokovou vakcínou ? 
  Doporučeno pro pacienty s imunodefekty (komplement!), před a po splenektomii (celoživotně po 5 letech), funkční asplenie, chronická plicní onemocnění, chronické slizniční pneumokokové infekce (efekt sporný), po terapii nádorových onemocnění, po transplantacích, dospělí nad 65 let věku.

 17. Kdy zahájit očkování po prodělané infekci CNS ?
  Neživé vakcíny cca za 3 měsíce, živé v odstupu cca 6 měsíců.

 18. Interval mezi očkováním polio oral a dalšími vakcínami včetně ADTP ? 
  Jeden měsíc, pro Trivivac raději 6 týdnů (přetrvávání viru ve stolici cca 6 týdnů).

 19. Horní hranice věku pro aplikaci pertuse ?
  Do 7 let věku.

 20. Horní hranice věku pro aplikaci Act HIB ?
  Do 5. roku t.j. 5. narozenin dítěte, pozdější očkování lze provést při nižších hladinách protilátek t.j. pod 1 ug/ml.

 21. Doočkování pertuse po předešlém očkování ADT ? 
  Pouze 3 dávky vakcíny navodí dostatečný titr protilátek (pouze italská firma vyrábí samostatnou pertusi). Při doočkování celou ADTP bude více reakcí v důsledku hyperimunizace tetanickým a difterickým toxoidem, ale kontraindikace to není.

 22. Proč se neočkuje polio oral raději na podzim ? 
  Na jaře je nejnižší výskyt enterovirů v populaci.

 23. Očkování dětí s inhalačními kortikoidy ? 
  Bez jakéhokoliv omezení.

 24. Časový odstup mezi prodělanou EBV primoinfekcí a očkováním Twinrix ? 
  Očkujeme po vymizení časných IgM protilátek (VCA a EA), vyšší transaminázy nejsou kontraindikací.

 25. Výskyt juvenilního diabetu po očkování parotitickou vakcínou ? 
  Je popsáno, ale teoreticky je riziko této komplikace daleko vyšší po prodělané přirozené infekci.