10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

9. národní očkovací den České republiky

Sobota 17. května 2003 
8.30 hod 
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Patronace:
pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta

Organizátor odborného programu:  
Česká pediatrická společnost při ČLS JEP 
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP 
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

 

Program :

1. Zahájení, úvod: J. Janda a J. Škovránková
 
Dopolední blok (předsedají Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. a MUDr. Pavel Šimurka)
 
2. Sylva Kvášová (Ministerstvo zdravotnictví ČR): Současná situace v oblasti očkování, novela vyhlášky o očkování
3. Šimurka P., Dluholucký S., Avdicová M., Máderová E., Oleár V. (Slovensko): Očkovanie detí v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy.
4. Fletcher M.E. (Paris): Modern vaccines, current situation in 2003
5. Poellabauer E.M (Wien): NeisVac C - a new vaccination schema in infants
6. Lebedová V. (Státní zdravotní ústav Praha): Účinnost rutinní Hib vakcinace v České republice
7. Křepela K. (dětská klinika IPVZ Praha): Současný přehled TBC u dětí a návrhy změn kalmetizace
8. Marešová V. (UK 2.LF Praha): Variccela - pětiletá epidemiologická studie u dětí v ČR a perspektivy vakcinace
doplněk: Škovránková J.: Očkování proti varicele u rizikových skupin dětí a dorostu
 

Přestávka s občerstvením

 
Odpolední blok (předsedají Doc. MUDr. Jan Janda, CSc., Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.)
9. Paděrová K. (FN Motol): Očkování neurologicky postižených dětí
10. Škovránková J. (ambulance očkování FN Motol): Hodnocení vedlejších a nežádoucích účinků očkování (pokus o "grading")
11. Janda J. (UK 2. LF Praha a FN Motol ): Očkování u nefropatií v dětském věku
12. Věra Pellantová V. (infekční klinika FN Hradec Králové): Očkování při výjezdech do zahraničí
 

Panelová diskuze s dotazy - Škovránková J.

 

Zpět na www.ockovanideti.cz