11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Očkování u nefropatií v dětském věku

Janda J., Škovránková J., 
1. dětská klinika a Ambulance pro očkování FN Motol

  1. Pravděpodobnost, že se dítě s nefropatií setká s přenosnou infekční nemocí je stejná jako u dítěte zdravého.
  2. Většinou je ale riziko infekce u nefropatií významně vyšší 
  3. Očkování by mělo děti s nefropatiemi chránit, nemělo by ale škodit 

    Ve světě existují rozdílné přístupy k vakcinaci dle typu nefropatie/uropatie. Při rozhodnutí očkovat resp. neočkovat je třeba posoudit stav imunitního systému, účinnost vakcíny, zvolit správný okamžik vakcinace a kontrolovat odpověď organismu. Konzultace dětského nefrologa s imunology, epidemiology, příslušným očkovacím střediskem. Zapojení rodiny s vysvětlením benefit/risk ratio. 
    Nefrotický syndrom (NS): posoudit diagnózu a rozlišovat fáze nemoci. Při kortikoidech žádné živé vakcíny, v remisi bez léčby možno očkovat děti jako zdravé jedince. Po očkování možné relapsy, při zřejmé souvislosti s vakcinací zvážit risk/benefit vakcinace. Riziko primární peritonitidy u NS? Profylaxe ATB dnes již ne, v USA se doporučuje konjugovaná pneumokoková vakcína (i když pneumokok vyvolává asi jen 30-40% peritonitid?) Glomerulonefritidy, pyelonefritidy, VUR, nefronoftisa, dysplázie, hypoplázie ledvin, ADPKD, ARPKD: při mírné poruše GFR (hyperazotémie, menší porucha GFR) a u dětí bez imunosuprese očkování dle běžného schématu. 
    Chronická renální insuficience (CRI): imunitní systém není významněji narušen, proto možná všechna běžná očkování, pokud není imunosuprese, při ní žádné živé očkovací látky. Kdy při CRI porucha imunity a zvýšené riziko infekce?: NS, LED, děti na peritoneální dialýze. Při remisi možná všechna očkování (DTP, polio, morbillli, parotitida, hepatitida B). Pokud se očkují děti s NS, tvoří dobře protilátky proti pneumokokům, morbillám, zarděnkám, variccele, hepatitidě B. HiB a Strept.pneumoniae. Přesto nelze vyloučit následnou infekci (Laube GF: IPNA 2002). 
    Děti s CRI, již dialyzované a s perspektivou transplantace: pokud možno všechna očkování před transplantací. Po transplantaci obavy ze stimulace imunitní odpovědi, která by se mohla podílet na vzniku rejekce akutní resp. chronické rejekce štěpu. Přesto některá střediska bez problémů očkují i po transplantaci. Chybí EBM- studie a průkazný materiál. Určitě se nedoporučují živé vakcíny! 
    Hepatitida B při eliminační léčbě: rutinní vakcinace již dlouhá léta, dříve postrach dialyzačních center. Nutné vyšší dávky ? 79 dětí s dg. CRF (22 predialyz., 42 na dialýze, 14 po Tx-ledvin, průměrný věk 10.1 roku. Dávka 20 ug Recombivax HB. U 66 pacientů 3 dávky, v 91% protektivní titr protilátek 10 IU/ml , sérokonverze u 100% dětí, stačí tedy 20 ug dávky u dětí bez imunosuprese (Am J Kidney Dis, 2002, 365-372) 
    Variccela: děti s nefropatiemi mají vyšší riziko komplikací při variccele, zvláště při imunosupresi. Účinná vakcína, vyzkoušená v USA, 98 dětí bez variccely v anamnéze, u 98 % sérokonverze po očkování. Děti očkované před 6 rokem měly vyšší titry, po Tx-ledvin (Pediatr. Nephrol., 2003, 33-38). (Varilix©-2 dávky). Studie 32 očkovaných dětí, 2 dávky a 3 měs., všechny děti vytvořily Ab, za 20.3 měs. 23/28 dětí měly protektivní Ab, 11 dětí bylo později transplantováno a 10/11 mělo protektivní titry. Minimální vedlejší účinky vakcíny, 10 dětí v jasné expozici variccele bez následků. (Arch Dis Child 2000, 141-143) Varilix©- klinická studie u dětí na alternující léčbě prednisonem. Testovány hladiny VZV- Ab po 1. a 2.dávce vakcíny. Dostatečné titry, žádné nežádoucí reakce (J Pediatr., 2003, Febr., 145-8) 
    Pneumokoky: v USA převažuje doporučení očkovat vakcínou konjugovanou, vzestup titrů dobrý, data o efektu vakcíny samozřejmě limitována. Žádné vedlejší příznaky. Perzistují později dostatečné titry? 
    Nevyřešené otázky: bohužel neexistuje jednotný guide-line v rámci ESPN an IPNA, asi ani v budoucnu. Mají být např. sourozenci dítěte s nefropatií preventivně očkováni? Je úspěch vakcinace u nefropatií také dán efektem "herd immunity"? Jsou oprávněné obavy některých rodičů, že očkování může zhoršit průběh nefropatie? Má se očkovat rutinně proti všem uvedeným infekcím? Při volbě neočkovat se hodně počítá s "herd immunity", což je malé riziko kontaktu při nízké incidenci choroby v proočkované populaci. Otázka: jak dlouho u Tx-pacientů budou titry protektivní? A při poklesu titrů po Tx už raději neočkovat? To, že se u nás zatím neřešily podrobněji otázky vakcinace u našich vlastních pacientů je dáno hlavně tím, že v ČR byla zatím mimořádně vysoká "herd immunity". To se ale může změnit (viz kampaně proti očkování-skupina Paracelsus). 
    Co by pacienti s CRI a po TX hlavně potřebovali, je účinná vakcína proti CMV-infekci a EBV-infekci. Tato přání jsou bohužel zatím v nedohlednu 
    Vznik nefropatií po očkování? Očkování proti hepatitidě B a nefropatie: ojedinělé případy odpovídající průběhu membranosní nefropatie známé z literatury při nákaze hepatitidou B. Case report: 12 letá, u které po vakcinaci obraz NS, léčená ACEI, po 3 letech úplná remise a léčba přerušena (Pediatr Infect, 2002, 172-3). 
    Prospektivní studie: nefropatie u zdravých po očkování? Vakcinace proti difterii, tetanu, tyfu a paratyfu (mladí dospělí, ne děti!) 
    817 jedinců bez anamnézy nefropatie s normálními nálezy v moči (testován sediment a chemické vyšetření před a po vakcinaci). 1712 dávek očkování, žádné známky nefropatie (Presse Med, 1983, 2587-1590). 
    Riziko zhoršení nefropatií po vakcinaci? Stejní autoři provedli retrospektivní studii u 63 pacientů s glomerulonefritidou. Byly zaznamenány 2 případy, kdy se dalo předpokládat, že očkování mělo nepříznivý dopad na již probíhající nefropatií:jeden případ akutního selhání ledvin při proliferativní GN, jeden případ exacerbace IgA-nefropatie při předtím oligosymptomatickém průběhu (Presse Med, 1983, 2587-1590). Zkušenosti z dětských center- relapsy NS po běžné vakcinaci, např. DTP.
    Závěr: 
    Očkování u dětí s nefropatiemi je třeba věnovat příslušnou pozornost, protože přirozená infekce může probíhat s řadou závažných komplikací. U každého pacienta je třeba postupovat individuálně a využít novelizace vyhlášky o očkování (možnost použití vakcín, které nejsou zařazeny ve schématu pravidelného očkování.