11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Program 9. národního očkovacího dne České republiky

pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, PhD

Místo konání : Autoklub České republiky, Opletalova ulice, Praha 1

Odborný program:

1. Zahájení, úvod: J. Janda a J. Škovránková
Dopolední blok (předsedají Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. a MUDr. Pavel Šimurka)
2. Sylva Kvášová (Ministerstvo zdravotnictví ČR): Současná situace v oblasti očkování, novela vyhlášky o očkování
3. Šimurka P., Dluholucký S., Avdicová M., Máderová E., Oleár V. (Slovensko): Očkovanie detí v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy.
4. Fletcher M.E. (Paris): Modern vaccines, current situation in 2003
5. Poellabauer E.M (Wien): NeisVac C- a new vaccination schema in infants
6. Lebedová V. (Státní zdravotní ústav Praha): Účinnost rutinní Hib vakcinace v České republice
7. Křepela K. (dětská klinika IPVZ Praha): Současný přehled TBC u dětí a návrhy změn kalmetizace
8. Marešová V. (UK 2.LF Praha): Variccela - pětiletá epidemiologická studie u dětí v ČR a perspektivy vakcinace
doplněk: Škovránková J.: Očkování proti varicele u rizikových skupin dětí a dorostu
 

Přestávka s občerstvením

 
Odpolední blok (předsedají Doc. MUDr. Jan Janda, CSc., Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.)
8. Paděrová K. (FN Motol): Očkování neurologicky postižených dětí
9. Škovránková J. (ambulance očkování FN Motol): Hodnocení vedlejších a nežádoucích účinků očkování (pokus o "grading")
10.  Janda J. (UK 2. LF Praha a FN Motol ): Očkování u nefropatií v dětském věku
11. Věra Pellantová V. (infekční klinika FN Hradec Králové): Očkování při výjezdech do zahraničí
 

Panelová diskuze s dotazy- Škovránková J.

Zpět na www.ockovani deti.cz