10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

7. národní očkovací den České republiky
Autoklub České republiky
Opletalova 29, Praha 1
Sobota 19.5.2001 od 8,30 hod.
Patronace:
ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF


Organizátor odborného programu:
Česká pediatrická společnost při ČLS JEP
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 
Program :
Zahájení, uvítání hostů: Doc. MUDr. Jan Janda, CSc.
 
Odborný program :
1. MUDr. Sylva Kvášová (MZd ČR): Současný stav očkovací politiky v ČR  
2. Prof. Dr. med. E. G. Huber (Rakouská pediatrická společnost): Development of the vaccination in Austria in the last 4 decades and outlook for the future
3. Prof. Dr.S. Dittman (STIKO=stálá komise pro očkování v SRN): Prevention of the invasive pneumococcal  disease
4. Prof. MUDr. S. Dluholucký, CSc. (Slovenská pediatrická společnost): Současný stav vakcinace na Slovensku   
5. Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. (dětská klinika IPVZ): Surveillance a očkování proti TBC u dětí v roce 2001
6. Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. (Dětská klinika IPVZ): Proč budeme od r. 2001 očkovat proti Hemophilus infl. B
(přestávka)
7. MUDr. Martin Čihař (neonatologie Motol): Imunoprofylaxe RSV přípravkem Synagis
8. MUDr. Jarmila Číhalová, MUDr. Karel Karásek (OHES Kroměříž): Zkušenosti s očkováním proti chřipce u  dětí a dospělých v okrese Kroměříž 
9. MUDr. Ján Moravík, CSc. (poliklinika Škoda a.s.Mladá Boleslav): Zkušenosti s očkováním proti chřipce
10. Doc. MUDr. Dimitrij Slonim (Česká eradikační komise pro polio): Eradikace  poliomyelitidy a taktika imunoprevence
(přestávka)
11. MUDr.Jitka Luňáčková, MUDr.Čestmír Beneš (OHS Č.Budějovice a SZÚ Praha): Klíšťová encefalitida v České republice
12. Doc. MUDr. Jan Janda, CSc., MUDr. ing. Jan Vejvalka, MUDr. Jitka Škovránková (FN Motol a 2.UK LF Praha): Založení www stránky "Očkování v ČR"
13. MUDr. Jitka Škovránková (ambulance pro očkování při FN Motol): Nejčastější dotazy praktických pediatrů zodpovídané motolským střediskem
14. MUDr. Jitka Škovránková (ambulance pro očkování při FN Motol): Komplikace po očkování
15.  Panelová diskuse - napsané a odevzdané otázky, odpovědi z panelu odborníků, moderuje MUDr. Jitka Škovránková
 
 
Organizátor 7. národního očkovacího dne ČR:
 I.dětská klinika FN Motol, V úvalu 84, 150 06 Praha 5 
e-mail: jan.janda@lfmotol.cuni.cz

WWW zpracování stránek:
webmaster@ockovanideti.cz