zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

Situace dětské tuberkulózy a BCG vakcinace v ČR v roce 2001
Prof. MUDr. K. Křepela, CSc., MUDr. E. Vítková, CSc.,
Klinika pediatrie IPVZ, FTN, Praha a SÚKL Praha

V roce 2000 se vyskytlo v ČR 23 klinických případů tuberkulózy a mykobakterióz v dětském věku. 17 případů bylo plicních, 6 případů mimoplicních. 4 děti nebyly očkovány proti tbc. Podle pohlaví byla převaha chlapců (13) nad dívkami (10). Podle věku byla převaha školních dětí (13) proti předškolním (10), z toho byl 1 kojenec ve věku 8 měsíců. Romské děti se podílely 22% na celkové incidenci (5 případů plicních, 1 mimoplicní). Cizinci onemocněli dva: 7-letý vietnamský chlapec s tbc pleuritidou se nakazil od svého otce, 14-letá ukrajinská dívka onemocněla rozpadovou plicní tbc, která se nakazila od své matky. Zdroj onemocnění se podařilo zjistit u 13 plicních případů (76,5%) a u 1 mimoplicního případu.
Ze 17 plicních nálezů se jednalo 12x o primární tbc (z nich 4 byly kultivačně pozitivní, 1x zjištěn rozpad, 2x atelektáza). 5 případů bylo postprimárních: 3 případy infiltrativní tbc (jeden z toho rozpadový, kultivačně pozitivní), 1 případ exsudativní pleuritidy a 1 případ diseminované plicní tbc u 13-letého chlapce z ÚSP s těžkým perinatálním postižením, který zemřel a diagnóza byla stanovena až po smrti s průkazem Myco-avium na pitvě.
Ze 6 mimoplicních nálezů se jednalo 4x o lymfadenitis krční, 1x axilární a 1x lymfadenitis brachii. V 1 případě bylo prokázano kultivačně Myco-chelonae, v 1 případě svědčil kožní test o infekci Myco-avium.

Závěr: Srovnáním roku 2000 s rokem 1999 možno konstatovat:

  • Incidence dětské tbc stoupla skoro o 50% (23 případů proti 16).
  • Podle regionů byl výrazný nárůst v SeČ (10 případů proti 1), pokles ve VýČ (2 případy proti 6), žádné onemocnění nebylo zjištěno v Praze.
  • Po 7 letech bylo zjištěno v ČR opět úmrtí s průkazem Myco-avium až na pitvě.

BCG vakcinace: V roce 2001 pokračuje vakcinace novorozenců proti tbc na celém území ČR. Od prosince 2000 je k dispozici dánská vakcína SSI Kodaň, která má certifikát WHO. Úspěch vakcinace se ověřuje 3-4 měsíce po vakcinaci průkazem jizvy v místě očkování. U dětí s negativní jizvou se ve věku 2 let provede kontrolní tuberkulínový test a děti s negativním testem se revakcinují. Všechny děti se dále revakcinují ve věku 11 let (5. třída) opět na základě negativního tuberkulínového testu.
Komplikace po BCG vakcinaci se hlásí na novém tiskopise, který je jednotný pro hlášení podezření nežádoucího účinku léčiva a který vypracoval SÚKL, kam se také hlášení zasílá. Po dosud užívané německé vakcíně Behring se vyskytovaly převážně kolikvace a perforace regionálních uzlin (nejčastěji axilárních, méně často nadklíčkových a krčních na straně očkování). Po dánské vakcíně se zatím vyskytují převážně abscesy v místě očkování, její užívání je ale dosud krátkodobé. Stále se dělají chyby v ošetření těchto komplikací: většinou postačí punkce abscesu nebo kolikvované uzliny silnější jehlou a evakuace hnisu nebo kazeí. Není nutné provádět incise nebo extirpace uzlin, ani podávat antituberkulotika. Rovněž vyšetřování zvětšených uzlin ultrazvukem není nutné. Nerovnoměrnost v počtu podaných hlášení z jednotlivých regionů svědčí pro to, že se hlášení komplikací po BCG vakcinaci provádí stále v nedostatečné míře.