10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  pozvánka
  program
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 8. národního očkovacího dne

8. národní očkovací den České republiky


Autoklub České republiky
Opletalova 29, Praha 1
Sobota 18.5.2002

Patronace:
paní Dagmar Havlová

Organizátor odborného programu:  
Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

  Program :

1. Zahájení, přivítání hostů
Dopolední blok (předsedají Karel Křepela, Jan Janda)
2. Sylva Kvášová (Ministerstvo zdravotnictví ČR): Současná situace očkovací politiky České republiky
3. Pavel Šimurka (hlavní pediatr Slovenské republiky): Súčasná situácia v očkovaní detí v Slovenskej republike
4. Eva Maria Poellaebauer (Rakousko): NeisVac-C: Clinical Update (vaccination against meningococcal meningitis)
5. Mark A. Fletcher (Wyeth Company, Paris): Capsular polysaccharide–carrier protein conjugated vaccines against Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, and Streptococcus pneumoniae
6. Jitka Motlová, Ruth Bícová (Národní referenční laboratoř pro streptokoky a enterokoky, CEM-SZÚ, Praha): Efektivita podání pneumokokových vakcín z hlediska zastoupení sérotypů a průkazu postvakcinačních protilátek v České republice
7. Karel Křepela, Eva Vítková: (IDVZ a SÚKL): Tuberkulóza u dětí v ČR v roce 2001
Odpolední blok (předsedají Jarmila Seifertová, Eva Daňková)
8. Jarmila Seifertová (ordinace PLDD, Kladno): Očkování u dětí z pohledu praktického pediatra
9. Eva Vítková (Státní ústav pro kontrolu léčiv): Situace v hlášení vedlejších účinků očkování 1999-2002
10. Eva Daňková (Imunologické centrum Mlynářská, Praha): Kdy je indikováno imunologické vyšetření u dětí před očkováním a po očkování
11. Jan Janda (I.dětská klinika v Motole): Aktivisté bojující proti očkování u dětí - situace ve světě a v ČR a www.ockovanideti.cz/rodice
12. JUDr. Zdena Krýsová (Ministerstvo zdravotnictví ČR): Právní aspekty vakcinace
13. Zástupci očkovacího střediska ve FN Motol: Panel: odpovědi na otázky účastníků očkovacího dne

Zpět na www.ockovanideti.cz