11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  pozvánka
  program
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 8. národního očkovacího dne

Očkování z pohledu praktického dětského lékaře
MUDr. Jarmila Seifertová
ordinace PLDD, Kladno

   Očkování je jediná účinná prevence proti nemocem, proti kterým bylo očkování vyvinuto. Očkování je ukazetelem kvality péče o obyvatelstvo, je srovnatelný ve všech zemích. V tomto měření vychází Česká republika velmi dobře. Je velkým úkolem lékařů udržet tuto prevenci na vysoké úrovni i v období, kdy si občané stále více uvědomují možnosti svobodného rozhodování. Povinné očkování se mění na pravidelné, dětský lékař se mění ze strážce proočkovanosti na rádce. Technické provedení očkování je mnohem jednodušší než komunikační dovednost vůči pacientům.

Úkol: Zjistit rezervy ve své ordinaci vedoucí k udržení vysoké proočkovanosti a možnosti ovlivnění.

Metoda: Důsledný písemný zvací systém pacientů na očkování v termínu k tomu vyhrazeném. Možnost rodičů ovlivnit termín očkování a dát jim prostor k diskuzi při pochybnostech a obavách kolem očkování.
Evidence důvodů neočkování dítěte v řádném termínu.

Předpoklad: dobře vyškolená sestra a její motivace

Výsledky: Zvací systém:

1999: 1. písemná pozvánka k očkování na první termín odeslána u dětí v 15. měsících 0 %
2. pozvánka na druhý termín odeslána u 33%
1.pozvánka k očkování v 18 měsících odeslána v 0%, 2. pozvánka v 15 %
1.pozvánka k očkování v 21.-25. měsících 0% , 2.pozvánka v 21.- 25. měsících v 45 %
1.pozvánka k očkování v 5.roce 100% , 2.pozvánka v 5. roce v 15%
1.pozvánka v 13 letech 100% , 2. 0%
1.pozvánka ve 14 letech 100%, 2. 0%
2000: 100% písemně zvaných u dětí starších 12 měsíců , snížil se počet nutností odesílat 2. pozvánku . U dětí starších 5 let se systém zvaní ani nutnost 2. výzvy nezměnil.

Důvody neočkování dítěte v řádném termínu (celkově ze všech dětí k očkování):

1999: odstěhování dítěte bez udání místa : 1%
nemoc : 4%
nedůslednost ze strany rodičů: 95%
náboženské či podobné důvody : 1 dítě = téměř 0%
celková konečná proočkovanost k ukončení roku : 91,38%
DTP 98 % , POLIO 99,2% TRIVIVAC 73,24 % TE 100%
2000: odstěhování bez udání místa : 0,002 %
nemoc : 3,8%
náboženské či podobné důvody : 4 děti = 0,72%
celková konečná proočkovanost k ukončení roku : 96,4%

    Sledování ve vlastní praxi a dobrá komunikace s rodiči jistě povede k udržení vysoké proočkovanosti v naší republice i nadále.