11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  pozvánka
  program
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 8. národního očkovacího dne

Súčasná situácia v očkovaní detí v Slovenskej republike
Šimurka, P., Dluholucký, S.

   Očkovací kalendár pravidelného očkovania detí sa prakticky nezmenil, poslednou zmenou bolo zavedene očkovania proti invazívnym hemofilovým infekciám v roku 2000, čím boli v plnom rozsahu splnené úlohy stanovené Svetovou zdravotníckou organizáciou. Celoslovenské výsledky u všetkých druhov pravidelného očkovania sú priaznivé, naďalej sa udržala vysoká úroveň zaočkovanosti detskej populácie, ktorá sa v celoslovenskom priemere pohybovala v rozmedzí 98 – 99 %. V žiadnom kraji neklesla celková zaočkovanosť pod 95 %, pohybovala sa od 97,6 po 99,9 %, na okresnej úrovni hranicu 95 % nedosiahol len 1 okres v najmladšom kontrolovanom ročníku 1999 proti morbilám, rubeole a parotitíde. Ojedinelá nižšia zaočkovanosť v niektorých obvodoch je zvyčajne spojená s problematickou spoluprácou s rómskymi rodičmi.

   Problematika očkovania je čím ďalej viac v pozornosti PLDD, ktorí sa zúčastňujú na konferenciách s touto tematikou, tzv. vakcinačných dňoch, ku každoročným podujatiam v Žiline a Košiciach pribudla aj konferencia v Bratislave. Zaznamenaná bola medializácia nežiadúcich účinkov pri očkovaní a aktivity proti vakcinácii.

   V mimoriadnom očkovaní boli proti vírusovej hepatitíde A zaočkované deti v lokalitách severovýchodného Slovenska, ktoré boli postihnuté povodňami a na miestach s veľmi nízkym hygienickým štandardom rómskych oblastí východoslovenského regiónu. Úspech mala akcia Twinrix - tretia dávka zdarma, pri ktorej bolo na žiadosť rodičov zaočkovaných viac ako 16 tisíc detí, hlavne adolescentov.

   Súčasná situácia v očkovaní v Slovenskej republike je naďalej priaznivá. V najbližšej dobe sa uvažuje o zaradení inaktivovanej vakcíny proti poliomyelitíde.