zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

Vakcinačný program v Slovenskej republike - súčasný stav
S. Dluholucký, M. Avdičová, P. Šimurka, E. Máderová, H. Nováková, V. Oleár


V Slovenskej republike sa v plnom rozsahu realizuje rozšírený program imunizácie
EPI -WHO. Očkovanie proti hepatitíde B (HBV) sa realizuje od začiatku 1998.roku, vakcinácia HIB - ako pravidelné očkovanie od roku 2000. Obe očkovania sú zaradené do povinného očkovania s plnou úhradou zo štátneho rozpočtu a realizujú sa u kojencov spolu s DTP vakcináciou. V roku 2000 sa očkovanie robilo tetravakcínou DTPw+HBV (Tritanrix HB) jedným, Act-Hib druhým vpichom. V súčasnosti sa používa miešanie D.T.Coq + Act HIB do jednej a Euvax (Engerix B) druhým vpichom. K dispozícii sú však aj tetravakcíny DTPw-HBV (Tritanrix HB) a DTPw-HIB (Tetract - Hib) a pre deti s kontraindikáciou očkovania pertussis je schválené miešanie DT - HIB). Zaočkovanosť je trvale vysoká - okolo 99% populácie a z toho vyplýva nízky výskyt detských infekčných ochorení.
O kvalite hlásnej služby (ako jej kritérium) informuje výskyt ochorení na varicelu, ktorý
si udržuje hodnotu okolo 18.000 prípadov za rok. Výskyt hepatitídy B sa zatiaľ v celkovom vyjadrení zásadne nemení (prevalencia 0,25/100000 - 160 prípadov v roku 2000). Výskyt hepatitídy A stále pretrváva vo východoslovenskom regióne (1 059 prípadov v r. 2000). V tom istom regióne sa vyskytlo až 60 prípadov meningokokovej infekcie a realizovalo sa aj očkovanie v predpokladaných ohniskách výskytu. Na vyplnenie "geografickej diery" hepatitídy A a "vekovej diery" hepatitídy B prebieha akcia na preočkovanie populácie teenagerov bivalentnou vakcínou HA+HB s čiastočnou úhradou rodičov. Bol spracovaný algoritmus vakcinácie pacientov po transplantácii kostnej drene a boli určené regionálne pracoviská pre vakcináciu komplikovaných prípadov (reakcie, imunokompromitovaní ai.).
Autori predkladajú aj trendy dalších krokov vo vakcinačnom programe SR.