zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

Výskyt chřipkového onemocnění ve firmě ŠkodaAuto  Mladá Boleslav.
MUDr. Ján Moravík, CSc., Pracovní lékařství ŠkodaAuto Mladá Boleslav
Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., Vojenská lékařská akademie JEP Hradec Králové

Primární prevence a podpora zdraví pracovníků ŠkodaAuto je důležitou součástí práce útvaru pracovního lékařství. Jednou z nejdůležitějších aktivit, směřujících ke zlepšení zdraví zaměstnanců, a tím ke snížení jejich pracovní neschopnosti v období chřipkové epidemie, je očkování proti chřipce.
V loňském roce jsme celkem naočkovali 5079 osob tj. 21% zaměstnanců firmy. Očkovali jsme jednou dávkou vakcíny Begrivac, firmy Chiron Behring do ramenního svalu. Nemocnost na chřipku a chřipce podobná onemocnění byla u vakcinovaných zaměstnanců ve sledovaném období chřipkové epidemie (4.-14. týden 2001) 1,3%. Celkově v této skupině onemocnělo 67 pracovníků. Naproti tomu v nevakcinované skupině zaměstnanců-18703 osob, onemocnělo na chřipku celkově 1230 osob, tj. 6,6%. Nemocnost u nevakcinované skupiny byla více jak 5x vyšší.
Celková pracovní neschopnost od září 2000 do března 2001 byla u očkované skupiny 4,3% a u neočkované 5,7%. Očkování zaměstnanci ve ŠkoděAuto mělo jednoznačně i ekonomický přínos.
V budoucnu bychom rádi zvýšili celkový počet očkovaných zaměstnanců se zaměřením na doposud neočkované osoby, které byly častěji nemocné nebo stigmatizované nějakým základním onemocněním (především respiračním). I přesto jsme přesvědčeni, že současná úroveň proočkovanosti ve ŠkodaAuto je vysoká a dosahuje parametrů obvyklých ve vyspělých zemích.