zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

Očkování proti poliomyelitidě v ČR.
Dimitrij Slonim, Praha


Před zahájením očkování vakcinami bylo na světě cca 550 000 nemocných paralytickou poliomyelitidou za rok, se smrtností 2 - 10% a s celoživotní invalidizací cca 30%. Poliomyelitis anterior acuta v České republice prošla během jedné lidské generace čtyřmi základními formami své epidemiologické existence.

 • 1. Období endemicity do roku 1938.
 • 2. Období epidemicity 1939-1956.
 • 3. Období represe vakcinací 1957-1960.
  • IPV - Celostátní očkování 1957-1959
  • OPV 
   • Terénní studie 1958/59 114 000 dětí 
   • Celostátní kampaň 1960 4 miliony dětí (94,1%) 2 měsíce až 15 let (býv.ČSR)
  • Dosažení eliminace. Od srpna 1960 nebyla v ČR hlášena žádná indigenní paralytická poliomyelitida a z klinických materiálů nebyl izolován žádný indigenní, divoký poliovirus.
 • 4. Období eliminace (posteliminační) 1961 - dosud


Surveillanční činnost.

 • a) Kampaňové, pravidelné očkování OPV, pět dávek. Začínají se očkovat děti po 2. měsíci věku, každého roku, v celém státě, ve dvou desetidenních kampaních, v březnu a v květnu.
  1961-1991: OPV typu 1 a OPV směsi typů 2+3, totéž opakováno po 1 roce.
  Od r. 1980 zavedena 5. dávka OPV - děti 13 let:
  1980-85: T-OPV, 1986-1991: OPV typu 3.
  1992-dosud: T-OPV pro všech pět dávek.
  Proočkovanost všemi pěti dávkami OPV je vyšší než 95%.
 • b) Surveillance klinicko-virologická.
  1961-1991: zdravé děti, hospitalizované osoby.
  1992-dosud: ACHP (akutní chabé paralyzy) dle SZO (a některé hospitalizované osoby).
  V letech 1961-dosud: žádná indigenní paralytická polio. 
  V roce 1968 : dvě importované paralytické polio.
 • c) Surveillance prostředí (enteroviry v odpadních vodách).
  1962-dosud: žádný indigenní, divoký poliovirus, mimo dva kmeny typu 1 izolované v roce 1962. 
 • d) Surveillance sérologická (sérologické přehledy).
  1970-1996: sérokonverze potvrzuje vysokou celostátní proočkovanost OPV a je (v sérech ředěných 1:4+) vůči typu 1 a typu 2 vyšší než 95%, vůči typu 3 cca 90%.

Česká republika je prostá indigenní, paralytické poliomyelitidy a indigenního, divokého polioviru od roku 1960 do současné doby díky citlivé, intenzivní a extenzivní surveillanční činnosti s pravidelným, kampaňovým, celostátním očkováním OPV s proočkovaností, která je vyšší než 95%. 

Globální eradikace poliomyelitidy.

Rok 2000
Původní termín globální eradikace poliomyelitidy, rok 2000, byl posunut na rok 2005.
Tři ze šesti regionů SZO (Amerika, Jihozápadní Pacifik, Evropa) jsou prosté poliomyelitidy, v ostatních třech Regionech SZO (Afrika, Východní Středomoří, Jihovýchodní Asie) je poliomyelitida dosud endemická. V roce 2000 odtud bylo hlášeno (ve 21 státech) 1 947 lidí s poliomyelitidou.
Poslední případ paralytické poliomyelitidy v Evropě se objevil v Turecku dne 28. listopadu 1998. Bude-li nepřítomnost poliomyelitidy trvat po tři roky (listopad 2001), bude Evropa certifikována SZO jako prostá indigenní poliomyelitidy. Od roku 2002 se bude uvažovat o očkování výhradně IPV ve všech státech Evropy. Půjde o IPV v kombinaci s jinými pediatrickými neživými vakcinami (multivalentní vakciny).

(poznámka: nejnovější výskyt polio v Evropě - Bulharsko, Burgas, 2001 - posouvá termíny o další tři roky)

Rok 2005
Certifikace globální eradikace poliomyelitidy a divokého polioviru (včetně zničení jeho laboratorních kmenů).
Posílení imunizačních systémů k dosažení minimálně 80% globální proočkovanosti.

Rok 2005 - 2010
Zničení atenuovaných kmenů polioviru OPV. 
Zastavení očkování proti poliomyelitidě ve světě ?