zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA V ČESKÉ REPUBLICE
MUDr JITKA LUŇÁČKOVÁ OHS České Budějovice
MUDr ČESTMÍR BENEŠ SZÚ Praha

Problém klíšťové encefalitidy je problém evropský. Onemocnění se vyskytuje endemicky zejména ve střední Evropě, ale i v Polsku, jižním Švédsku, Finsku a Pobaltských státech. Směrem na jih od naší republiky pak v Rakousku, Maďarsku, Slovinsku a v Chorvatsku. Směrem na východ se klíšťová encefalitida vyskytuje na Ukrajině a v evropské části Ruska. V České republice jsou endemické oblasti podél velkých řek a vodních toků. Největší přírodní ohniska jsou ve středních a jižních Čechách, dále pak na Plzeňsku, v oblasti Brna a Opavy. Původce onemocnění, virus klíšťové encefalitidy je RNA virus, jehož obal je tvořen glykoproteinem E. Vyskytuje se ve dvou podtypech. Typ západní (středoevropský) a typ východní. Oba poddruhy jsou velice příbuzné, vykazují homologii aminokyselin glykoproteinu E v 96%. Protilátky vytvořené po onemocnění či očkování chrání proti oběma typům. Onemocnění má sezonní charakter a jeho výskyt závisí na klimatických podmínkách. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách, s maximem u dospělých osob. Dlouhodobý trend nemocnosti se pohybuje zhruba v pětiletých cyklech a vykazuje stále vysokou incidenci... 
V roce 2000 bylo hlášeno v ČR 719 případů onemocnění, což v porovnání s ostatními evropskými státy je vysoký výskyt. Očkování proti klíšťovému zánětu mozku se v naší republice provádí od roku 1990, za zhruba desetileté období nedošlo k ovlivnění nemocnosti z důvodu stále nízké proočkovanosti. Velký význam má podpora očkování ze strany zdravotních pojišťoven. Specifická nemocnost dle věkových skupin ukazuje na trvalý trend vysoké nemocnosti ve všech věkových skupinách, kromě věkové skupiny 15-19 let, kde již dochází k poklesu incidence z důvodu vyšší proočkovanosti a podpory zdravotních pojišťoven.