zpět na úvodní stranu 7. národního očkovacího dne

Současný stav očkovací politiky v ČR
MUDr. Sylvie Kvášová, Ministerstvo zdravotnictví České republiky


S účinností od 1. ledna letošního roku nabyl platnosti zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. V návaznosti na něj byla Ministerstvem zdravotnictví vydána dlouho očekávaná vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. 
Touto vyhláškou se nově v ČR zavádí od 1. července 2001 pravidelné očkování dětí proti invazivním onemocněním vyvolaným HIB a dále pravidelné plošné očkování novorozenců a dvanáctiletých dětí proti virové hepatitidě B. Výběrová řízení na zajištění očkovacích látek proti oběma infekcím provedené podle zákona č. 199/1995 Sb. v platném znění byla již dokončena a příslušné objemy vakcín jsou zajištěny u dodavatele. Nová vyhláška též mj. stanoví, jak postupovat v případě kontraindikací očkování. V této souvislosti je třeba připomenout, že podle zmíněné vyhlášky trvalé kontraindikace náleží posoudit příslušnému odbornému lékaři.
Závěrem je nezbytné zdůraznit význam aktuální informace SZO, týkající se ohlášení 1 potvrzeného případu poliomyelitidy vyvolaného poliovirem typu 1 u třináctiměsíčního dítěte z Bulharska ve městě Burgas u Černého moře. Dítě nebylo vakcinováno proti poliomyelitidě z neopodstatněného důvodu kontraindikace. Bohužel, tuto skutečnosti opět posune vyhlášení certifikace eradikace poliomyelitidy v Evropském regionu o další 3 roky. Světová zdravotnická organizace proto vyzývá všechny státy Evropského regionu k ještě důraznějšímu provádění opatření v rámci surveillance poliomyelitidy.