11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Česká pediatrická společnost, pracovní skupina pro očkování

Fakultní nemocnice v Praze - Motole, V úvalu 84, 150 06 Praha 5, tel. 2443 2000, 
e-mail: jan.janda@lfmotol.cuni.cz, web: www.ockovanideti.cz

9. národní očkovací den České republiky

pod záštitou hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta

Sobota 17. května 2003 
8.30 hod 
Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

 

Organizátoři odborného programu:

Česká pediatrická společnost při ČLS JEP 
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP 
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR

 

 

Vážené kolegyně, kolegové, vážení hosté,

vítáme Vás na 9.národním očkovacím dnu, který se koná na obvyklém místě i v obvyklém květnovém termínu. V čem vidíme smysl "0čkovacích dnů", o kterých je možno říci, že mají již svou tradici? 
    Záměrem těchto akcí je především prezentovat novinky v oblasti očkovacích programů u nás, včetně zpráv z resortu Ministerstva zdravotnictví, ale i upozorňovat na aktuální problémy týkající se vakcinace ve světě. 
    Delší dobu již dobře funguje webová stránka určená všem pediatrům- www.ockovanideti.cz, která je pravidelně navštěvována hlavně praktickými lékaři pro děti a dorost. V loňském roce se nám při příležitosti Národního očkovacího týdne podařilo otevřít webovou stránku o očkování, která je určena laikům, především ovšem rodičům našich dětí- www.ockovanideti.cz/rodice
    Počet návštěvníků na www. stránkách pro lékaře se blíží číslu 3500 a také díky tomu se počet opakujících se telefonických dotazů směrovaných v minulosti do očkovacího střediska v Motole významně snížil. Na druhé straně je počet návštěvníků www. stránek pro rodiče překvapivě nízký, nedosáhl ani čísla 1000. Prosíme proto praktické pediatry, aby v čekárnách svých ordinací na tuto adresu upozorňovali formou tištěné informace. Prosili bychom také, aby sami pediatři posílali příspěvky, kterými je možno stránky pro lékaři i rodiče aktualizovat. Kontaktní adresa je webmaster@ockovanideti.cz.
    Jedním hlavních příspěvků letošní akce je pokus o nomenklaturu a grading vedlejších resp. nežádoucích reakcí po očkování. Není sporu o tom, že praktickým pediatrům je třeba dát jasný návod, jak uvedené reakce klasifikovat a které reakce je vlastně nutné hlásit do SÚKL. Odborné společnosti musí dále na úrovni resortu jednat i o právních aspektech závažných nežádoucích reakcí a ochraně praktického pediatra při event. stížnostech. 
    I tentokrát budou abstrakta dnešního jednání zveřejněna na webové stránce www.ockovanideti.cz (včetně těch příspěvků, kde abstrakta dnes bohužel chybí) a s určitým odstupem budou publikována i v časopisu Česko-slovenská pediatrie.

za organizátory akce

Doc. MUDr. Jan Janda, CSc. a MUDr. Jitka Škovránková V Praze, v květnu 2003

 

Zpět na www.ockovani deti.cz