11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Hodnocení vedlejších a nežádoucích účinků očkování (pokus o grading)

Škovránková J., 
Ambulance očkování FN Motol, Praha

    Vlivem imunitní odpovědi na vakcíny dochází v organizmu k aktivaci imunitních elementů- buněk fagocytujících, lymfocytů T i B a dalších, které pak svými mediátory vyvolávají příznaky tzv. postvakcinačních reakcí. Rovněž metabolické účinky některých molekul (toxoidy) mohou být zodpovědny za vedlejší projevy po očkování. 
    Podle klinického obrazu rozdělujeme reakce do 4 skupin. Fyziologické reakce, které patří vůbec k nejčastějším, jsou klasickým projevem imunitní odpovědi organizmu a kromě velké reakce po trojkombinaci event. čtyřkombinaci DITEPE event. Tetract Hib (teplota nad 39 st a výrazný neklid event. pláč) se nehlásí hygienické služně. Tzv. hyperreakce, to jsou vystupňované fyziologické reakce, které se někdy vyskytují u imunodeficitních pacientů, alergiků nebo bez zjevné příčiny, je potřeba již hlásit příslušnému epidemiologickému odboru. U těchto reakcí doporučujeme vyšetřit imunitní profil očkovaného a postvakcinanční protilátky. Alergické a neurologické reakce po očkování patří mezi nejvzácnější ale nejzávažnější postvakcinační komplikace.Většinou je dítě s touto reakcí hospitalizováno na příslušném oddělení, ale ohlašovací povinnost má očkující lékař. Rozhodnutí o dalším očkování dítěte je nutno provést po konzultaci s příslušným odborníkem alergologem nebo neurologem. 
    Očkování proti bakteriálním infekcím a chřipce spadá do kompetence odborných specializovaných pracovišť. Reakce po těchto vakcínách jsou v dětském věku vzácné.

Fyziologické postvakcinační reakce 
Reakce se nehlásí Hygienické službě, SÚKL, kromě velké reakce po pertusi

patogenéze - metabolické změny (lipopolysacharid, toxin,histamin) 
- cytokiny
reakce - celková (T, únava, nevolnost)
- lokální (erytém, edém, infiltrát)

TETRAct Hib,ADTP,Infanrix, Infanrix Hib
reakce se dělí na:

 • malé - lok. infiltrát, zarudnutí 1 - 3 cm, T do 37.5 °C 
 • střední - lok. reakce 3 - 5 cm, T do 38.5 °C, neklid, plačtivost 
 • velká - lok. reakce do 10 cm, T nad 38.5°C, ale reagující na antipyretika, výrazný neklid, plačtivost

Trivivac 

 • 4. - 14. den T nad 38.5°C reagující na antipyretika, trvající cca 3 dny 
 •  exantém po 7 dnech od očkování, trvající až 14 dnů 
 • lokální reakce do 10 cm 

Polio oral 

 • do 7 dnů po očkování řidší stolice, teplota do 38 st C 

Engerix,Twinrix, Havrix,Alteana, Alditeana

 • do 7 dnů teplota nad 38.5°C reagující na antipyretika, nevolnost, bolesti břicha, hlavy, únava 
 • lok. reakce do 10 cm, po Alteaně do 15 cm 

ActHib,Polio Imovax,meningokok A+C,Pneumo 23,chřipka 

 • do 7 dnů teplota do 38 st.C, únava, bolesti hlavy 
 • lokální reakce do 10 cm 

BCG SSI 

 • lokální ulcerace do 10 mm 2-4 týdny po očkování, do 20 mm po revakcinaci o zvětšení uzlin 2-4 měs po očkování
 • zhojení do 6 měs.

 

Nežádoucí postvakcinační reakce 
Alergické 
Reakce se hlásí Hygienické službě, SUKL

I. typ  - zprostředkovaná protilátkami IgE (anafylaxe)
III. typ - imunokomplexy ( anafylaxe, exantém, lok.reakce)
IV. typ - buňkami zprostředkovaná opožděná lokální reakce

Charakteristické reakce : exantémy po očkování do 7 dnů

TETRAct Hib, ADTP, Infanrix,Infanrix Hib, Act Hib, Alditeana, Alteana, Engerix, Twinrix, Havrix, Polio oral, Polio Imovax, FSME, Encepur, chřipka, meningitis A+C, Pneumo 23: anafylakt. šok, otoky, dušnost, exantém do 7 dnů pokud není jiná příčina 
Trivivac:anaf. šok, otoky,dušnost,urtika do 12 dnů po očkování, nutno odlišit postvakcinační exantém. Lokální reakce se hlásí pokud přesáhne 10 cm (nelze odlišovat lok. reakci alergickou a klasickou zánětlivou).

 

Nežádoucí postvakcinační reakce 
Hyperreaktivní
 
Reakce se hlásí na Hygienickou službu, SUKL

patogeneze - individuální dispozice
- preexistující imunita
- imunodeficit
reakce - celková (T, lymfadenitis, shock-like)
- lokální (erytém, edém, infiltrát, absces)

TETRAct Hib, ADTP, Infanrix, Infanrix Hib

Charakter reakce : 

 • celková T nad 38.5°C nereagující na antipyretika 

 • neutišitelný pláč trvající více než 3 hodiny (charakter vysoce laděného křiku) 

 • shock-like reakce ( bledost, cyanoza, třesavka, ochablost, apatie) lokální reakce nad 10 cm (erytém,infiltrát,absces) 

Trivivac 

 • teplota nad 38.5°C nereagující na antipyretika 3. - 12. den po očkování 

 • exantém generalizovaný event. s vezikulami, přetrvávající více jak 14 dnů, (častý důvod - imunodefekt) 

 • arthritis, trombocytopenická purpura 

Polio oral 

 • časté průjmovité stolice do 2 - 3 dnů po očkování (pokud je vyloučena GIT infekce) 

 • teplota nad 38 st C 

Engerix ,Twinrix, Havrix, Alditeana, Altena, FSME, chřipka 

 • teplota nad 38.5oC nereagující na antipyretika 

 • přetrvávající lokální reakce více než 14 dnů po očkování 

 • přetrvávající nevolnost, únava, bolesti svalů, teploty trvající déle než 1 týden po očkování 

ActHib, Polio Imovax, Meningokok A+C, Pneumo 23 

 • teplota nad 38 st C, lokální reakce nad 10 cm 

BCG SSI: 

 • ulcerace větší než 10 mm, resp. 20 mm při revakcinaci 

 • zvětšení uzlin s fluktuací, 

 • lupoidní reakce kožní

 

Nežádoucí postvakcinační reakce 
Neurologické
 
Reakce se hlásí na Hygienickou službu, SÚKL

 • Encefalopatie / febrilní křeče 

 • Encefalitidy, encefalomyelitidy 

 • Neuritidy, polyradikuloneuritidy (Guillain - Barré) 

 • Subakutní sklerozující panencefalitida (van Bogart), spalničková vakcína 

 • Poliomyelitis (živá poliovakcina)

 

TETRAct Hib, ADTP, Infanrix, Infanrix Hib 

 • encefalopatie (hypotonicko-hyporesponzivní sy.) event. febrilní křeče v době vedl. reakce, postvakcinančí encefalitida nebo neuritida od cca 7 dnů do 42 dnů po očkování 

Trivivac 

 • encefalopatie event. febrilní křeče v době vedlejší reakce 

 • postvakcinančí encefalitida nebo neuritida od cca 14 dnů do 42 dnů po očkování 

 • subakutní sklerozující panencefalitida 3-10 let po očkování proti spalničkám 

Polio oral 

 • únavový syndrom dolních končetin do 3 dnů po očkování 

 • postvakcinační poliomyelitis od 4 dnů do 30 dnů, kontakty do 42 po očkování 

Engerix, Twinrix, Havrix, Alteana, Alditeana, FSME, Encepur, chřipka 

 • encefalopatie event. febrilní křeče v době vedlejší reakce 

 • postvakcinanční encefalitida nebo neuritida od cca 7 dnů do 42 dnů po očkování 

Meningokok A+C, Pneumo 23,Act Hib 

 • encefalopatie event. febrilní křeče Příznaky akutní encefalopatie: porucha vědomí, křeče, u dětí nad 18 měs.věku poruchou chování (dlouhodobý křik, zmatenost), příznaky edému mozku, teplota může i nemusí být zvýšena.