11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Očkování neurologicky postižených dětí

Paděrová K., Škovránková J., Komárek V., 
FN Motol

    Rozhodování o vakcinaci je nejobtížnější u dětí s onemocněním nervového systému. Podkladem pro rozhodnutí očkujícího lékaře musí být podrobný nález specialisty -dětského neurologa, případně epileptologa. 
    Cílem sdělení je snížit riziko postvakcinačních komplikací u dětí se závažným postižením CNS při současném zachování potřebného procenta proočkovanosti populace. 

Rozdělení neurolog. onemocnění dle etiologie a patogenese: 

  1. Perinatální postižení a vývojová onemocnění CNS 
  2. Neurodegenerativní a neurometabolická onemocnění 
  3. Záchvatová onemocnění 
  4. Získaná onemocnění (kraniocerebrální poranění, záněty, nádory, CMP) 

Obecná pravidla - komplexní zhodnocení aktuálního zdrav. stavu, akutní infekt,inkubace,možný imunodeficit, postvakcinační reakce v OA , zhodnocení rodinné anamnesy - výskyt epi, FK, imunodeficit. Přihlédnout k výsledkům odborných vyšetření jako zobrazení CNS, EEG. Odložit a zvolit zvl. očkovací režim při nekompenzovaném nebo progredujícím neurologickém onemocnění

Závěry: 

  1. Pertuse: kontraindikace pertussového antigenu - P, aP u perinatálních těžkých rizik, těžké DMO, novorozeneckých křečí, u komplikovaných febrilních křečí, u stavů po křečích po očkování pertusí, u epilepsie. Acelulární pertuse Infanrix (DtaP) Vhodná při obavě ze záchvatu u rizikových dětí ( st.p. hypoxickoischemické encefalopatii, peri a intraventrikulární hemorhagii, dětská mozková obrna, st.p encefalitidě, úrazu CNS s doloženou EEG abnormitou Vhodná u prodělaných febrilních křečí, u dítěte s familiárním výskytem epilepsie a/ nebo FK., u zvl. reakce po předchozím očkování proti pertussi ( hyperpyrexie, neklid, vysoký pláč). 
  2. Polio inaktivovaná IPV: vhodná u perinatálních těžkých rizik, u febrilních křečí komplikovaných a nekomplikovaných, u částečně kompenzované a nekompenzované epilepsie. 
  3. MMR. Kontraindikace u částečně kompenzované a nekompenzované epilepsie, věkově vázaných epilept. syndromů, u demyelinizačních onemocnění, u imunosupresivní terapie. U významných rizik odložit., až po 2. roce života. 
  4. Opatrnost a znalost kontraindikací v doporučování rizikových vakcín ( P,aP, polio, morbilli, rubella, FSME)u uvedených kategorií dětí s významnými neurol. riziky Volit individuální a diferencované postupy : odložení vakcinace, frakcionace. 
  5. Protektivní opatření u všech rizikových dětí - diazepam a ibuprofen nebo paracetamol po DT,DtaP 1.-3. den , po MMR 5. -12. den 
  6. Rehabilitace : dočasně přerušit rhb nejméně na 2 dny v období očekávaných postvakcinačních komplikací, dodržovat šetřící režim, dostatek tekutin, chránit před sluncem.