11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Současný přehled TBC u dětí a návrhy změn kalmetizace

Křepela, K., 
klinika pediatrie IPVZ, FTN Praha

      Podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocím (č. 439/2000 Sb.) se BCG primovakcinace provede nejdříve 4. den a nejpozději do konce 6. týdne po narození bez předchozího tuberkulinového testu. Výjimku tvoří děti HBsAg pozitivních matek, které se očkují po porodu proti hepatitidě B a BCG vakcinace se provede až mezi 7.-12.měsícem života na základě negativního tuberkulinového testu (metodické opatření HEM, věstník MZČR, částka 12, ze 5. 10. 2000). Po třech až čtyřech měsících po očkování se provede přešetření místa vpichu a regionálních uzlin. Pokud se nezjistí žádná lokální reakce, provede se opakované očkování po skončení základního očkování proti infekčním nemocím, zpravidla ve věku 2 let, a to na základě negativního tuberkulinového testu. 
    Revakcinace proti tuberkulóze se provádí ve věku 11 let u dětí tuberkulin negativních. 
    Komplikace po BCG vakcinaci nutno hlásit do SÚKL na tiskopise "Hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiva". Nejčastější jsou komplikace lokální (absces v místě očkování nebo kolikvovaná regionální uzlina), které stačí ošetřit punkcí a evakuací hnisavého obsahu. Není vhodné chirurgické ošetření (incise, extirpace uzlin). Při šíření vakcíny lymfohematogenní cestou do kůže, kostí nebo dalších orgánů je na místě podávání antituberkulotik. 
    Významný vzestup komplikací po BCG vakcinaci nastal po zavedení tetravakcíny DiTePeHib spolu s vakcínou proti hepatitidě B. Po tomto očkování se často obnoví již zhojená lokální reakce po BCG vakcinaci, která se mnohdy hojí velmi dlouho a není možno dodržet termíny stávajícího očkovacího kalendáře Byl podán návrh na změnu očkovacího kalendáře, kdy by se BCG vakcinace posunula až mezi 7. - 12. měsíc života jak je tomu u dětí očkovaných po porodu proti hepatitidě B. 
    Souhrn: Uveden přehled postupu při BCG vakcinaci, komplikací po této vakcinaci a jejich správného ošetření. Navržena změna očkovacího kalendáře.