11. národní očkovací den, 2005
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  pozvánka
  program
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 9. národního očkovacího dne

 

Současné trendy očkování při cestách do zahraničí u dětí

Pellantová V., Beran J. 
Centrum očkování a cestovní medicíny, Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové

Routine vaccination (rutinní vakcinace): tetanus, záškrt, dětská obrna…. 

Requested vaccination (povinná vakcinace). žlutá zimnice, meningokokové onemocnění 

Reccomended vaccination (doporučená vakcinace): hepatitida A,B, břišní tyfus, vzteklina, cholera, japonská encefalitida. 

Záškrt, tetanus, pertusse: u dětí před vycestováním: minimálně první 3 dávky (v prvním roce života): po druhé dávce částečná protekce proti DiTePe, po první zcela minimální začít v 6 týdnech života, 3 dávky v měsíčním intervalu , 4 dávku nepodávat před 12 měsícem života, vzdálenost mezi 3 a 4 dávkou musí být minimálně 6 měsíců 

Spalničky, příušnice, zarděnky: u dětí před vycestováním, očkovat 2 dávkami dříve než doporučuje stanovené schéma. Děti 0-6 měsíců - předpoklad ochrany mateřskými protilátkami. Děti 6-11 měsíců - 1 dávka monovalentní spalničkové vakcíny, event. 1 dávka kombinované vakcíny (tyto děti doočkovat 2 dávkami vakcíny ve věku 12-15 měsíců s 28 denním odstupem), děti 12 měsíců a starší 2 dávky v odstupu 28 dnů. 

Poliomyelitida: Evropa -poslední výskyt - 4/01 romské dítě v Burgasu, Bulharsko, 5/01 romské dítě cca 100 km od Burgasu, kmen pochází ze severní Indie 
Epidemie poliomyelitidy v Zambii (600 lidí), Etiopii (600 lidí) r. 2001 
Epidemie poliomyelitidy v Dominikánské republice (168 případů akutní chabé paralýzy), Haiti (40 případů) r. 2001, mutace vakcinačního viru 

U dětí před vycestováním: 4 dávky vakcíny proti 
polio Haemophilus influenzae b: ČR - r. 2001-74 pacientů, r. 2002-56 pacientů, vakcinace v současné době spojena s vakcinací proti DiTePe 

U dětí před vycestováním: první dávku podat v 6 týdnech života, další 3 dávky v odstupu 6-8 týdnů (viz očkování proti DiTePe), dítě do 15 měsíců - před cestou minimálně 2 dávky vakcíny, odstup možno zkrátit za 4 týdny, dítě mezi 15 - 59 měsícem života - před cestou ideální 1 dávka 

Hepatitida B: ČR - r. 2001- 457 osob r. 2002- 407 osob: Afrika, Jihovýchodní Asie, Čína .... 
- 8% obyvatelstva trpí chronickou VHB. Očkování před vycestováním: 
- rekombinantní vakcína proti HB, kojenci od 2 měsíců věku, interval 0-1-6 měsíců 

Hepatitida A: ČR - r. 2001 -325 osob r. 2002 -125 osob, rozvojové země - vysoce endemický výskyt, očkování před vycestováním: děti do 24 měsíců - hyperimunní globulin (0,02 ml/kg) děti od 24 měsíců - inaktivovaná vakcína proti HAV, interval 0-6 měsíců Ideální kombinovaná vakcína proti HAV, HB 

Břišní tyfus: ČR r. 2001 - 1 osoba r. 2002 - 0 osob, celosvětově 16 miliónů nemocných/rok, 600.000 úmrtí/rok. Očkování před vycestováním: jednorázová vakcinace, 1x/3 roky, polysacharidová vakcína - podávat dětem starších 24 měsíců cestujících do vysoce rizikových zemí s výskytem Salmonela typhi 

Invazivní meningokové onemocnění. Očkování před vycestováním: povinné - u poutníků do Mekky, tetravalentní vakcína (A,C,Y,W-135), doporučené - polysacharidová vakcína (A+C) - ( dětem starším 24 měsíců)- jednorázová vakcinace, 1x/3roky 
- konjugovaná vakcína (C) - (dětem starším 2 měsíců ) 

Žlutá zimnice: nikdy dětem mladším 4 měsíců !, děti 4-6 měsíců - pouze za zvláštních okolností, děti 6-8 měsíců - pouze při cestách do zemí s probíhající epidemií žluté zimnice. Dětí starší 9 měsíců - při cestách do zemích endemického výskytu!! Nežádoucí účinky!! - USA - 5/01-10/02 6 závažných vedlejších reakcí.!! Děti mladší 9 měsíců by neměly cestovat do oblastí s výskytem žluté zimnice!!Přeočkování 1x/10 let 

Vzteklina: ČR - výskyt u zvířat: 2/02 2x liška , 4/02 1x liška na Trutnovsku, celosvětově 30-50 tisíc úmrtí ročně. Indie 20 tisíc/rok, Čína 5.000/rok, 11/02 smrt muže ve Skotsku po kousnutí netopýrem. Očkování před cestou: peexpoziční vakcinace - inaktivovaná vakcína, interval 0-7-21 (28) den, postexpoziční vakcinace