Úvod
Názvosloví
Historie očkování
Co vlastně je očkování...
Kterým chorobám lze předejít...
Nemoci, očkovací látky...
Otázky lékaře před očkováním...
Aktivity odpůrců proti očkování...
Očkování proti TBC
Obecné zásady...
Pokroky v očkování

 

 

zpět na úvodní stranu informací pro rodiče

Úvod

(aneb důvody, proč vlastně otevíráme tyto webové stránky, určené především pro rodiče očkovaných dětí)

Očkování je dle Světové zdravotnické organizace (WHO) nejúčinnějším preventivním opatřením, které je schopno zabránit rozvoji řady infekčních nemocí, ohrožujících především děti, ale i dospělé jedince. Bez nadsázky se dá říci, že ve světě očkování zachraňuje ročně životy několika milionů dětí i dospělých, je tedy jen logické, že se jde o metodu, která se rozšířila ve všech zemích.

Odhaduje se, že bez očkování by v České republice zemřelo ročně asi 500 dětí, a další tisíce by prodělávaly komplikace, které přináší průběh takových kdysi běžných nemocí jako jsou spalničky, černý kašel, záškrt, atd. A samozřejmě by se u řady dětí po těchto prodělaných infekcích objevily i trvalé následky.

V České republice se dlouhá léta udržuje tradice očkování proti základním infekčním nemocím, procento očkovaných jedinců patří mezi nejvyšší na světě. Výsledkem je fakt, že se s nemocemi, proti kterým se očkuje, setkáváme buď zřídka, nebo již vůbec ne. Díky intenzivním očkovacím kampaním se např. podařilo v celém světě úplně vymýtit virus pravých neštovic. Protože toto onemocnění se přenáší jen z člověka, bylo možno očkování proti pravým neštovicím již před léty ukončit .

Tyto stránky mají pomoci rodičům a obecně laikům, aby se na základě současných informací, které byly opakovaně prověřeny a nejsou jen dojmy, orientovali v problematice očkování, které čeká každé jejich dítě. Jde samozřejmě jen o textovou formu, nedostanete zde okamžitou odpověď na Vaše otázky. Pokud budete chtít nějaká fakta doplnit, obrátíte se především na Vašeho praktického lékaře pro děti a dorost, u kterého je Vaše dítě registrováno. Ve složitějších případech, kdy půjde např. o neobvyklou reakci při předchozím očkování, nebo Vaše dítě trpí nějakým chronickým onemocněním, bude Váš pediatr konzultovat pracoviště, které řeší podobné složité případy a radí zda vůbec očkovat, nebo provést vakcinaci jiným způsobem, aby dítě bylo chráněno, ale neobjevily se závažné vedlejší účinky.

V poslední době Češi hodně cestují a berou sebou i své děti. Zařazujeme proto i stručnou informaci, jak se chránit před infekčními nemocemi při cestách, především do daleké ciziny.

Jedním z důležitých úkolů těchto stránek je také reagovat na akce odpůrců očkování a vysvětlovat a odhalovat mýty, způsob jakým jsou cíleně překrucována fakta, a vysvětlovat podrobněji, jaká jsou rizika vedlejších reakcí po očkování na jedné straně a skutečná rizika při prodělání oné nemoci, proti které se očkuje.