Úvod
Názvosloví
Historie očkování
Co vlastně je očkování...
Kterým chorobám lze předejít...
Nemoci, očkovací látky...
Otázky lékaře před očkováním...
Aktivity odpůrců proti očkování...
Očkování proti TBC
Obecné zásady...
Pokroky v očkování

 

 

zpět na úvodní stranu informací pro rodiče

Kterým chorobám lze předejít očkováním a jak očkování funguje?

Prakticky ve všech zemích se očkují děti pravidelně proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, žloutence typu B a infekci vyvolané Haemophilem infl. typ b. Začíná se rozšiřovat očkování proti infekci způsobené pneumokoky a meningokoky. Výběrově se očkuje proti klíšťové encefalitidě, v některých zemích (např. i u nás) proti tuberkulóze. Všechny tyto nemoci mohou způsobit vážné komplikace a někdy i smrt. Očkovací látka se vpravuje do organizmu dítěte pomocí injekce, v případě dětské obrny dítě spolkne menší množství tekutiny s očkovací látkou podanou na lžičce. Při pobytu v rozvojových zemích se doporučuje dle typu země a tamního rozšíření chorob i očkování proti u nás méně častým nemocím (např. žlutá zimnice).

Jak očkování zabraňuje infekčním nemocím ?

Všechny formy imunizace fungují podobně: když se do těla dostane očkovací látka ( injekci nebo polknutím), tělo očkovaného začne po poměrně krátké době vytvářet protilátky, reaguje tak, jako kdyby byl jedinec vystaven této nemoci, aniž by ovšem nemoc vypukla. Jestliže se člověk dostane do kontaktu s touto nemocí v budoucnosti, organismus je chráněn (je imunní vůči této nemoci), nemoc se tedy neobjeví.

Co je obsaženo v očkovací látce (vakcíně) ?

Vakcíny obsahují malá množství mrtvých bakterií nebo části jejich těl, nebo malé dávky upravených toxinů, produkovaných bakteriemi. Některé očkovací látky obsahují velmi malá množství živých, ale oslabených forem virů. Moderními metodami lze připravit vysoce čištěné očkovací látky vyráběné tzv. rekombinantní molekulární technikou, kdy se např. kvasinky přinutí produkovat látku, která odpovídá svým složením viru, proti kterému se očkuje Vlastní očkovací látka se může ještě navíc upravovat různými přídavky, může být přidávána ochranná látka nebo nízká koncentrace antibiotika. Některé očkovací látky mohou také obsahovat malá množství solí hliníku, které pomáhají k vyvolání lepší imunitní odpovědi.

Za jak dlouho po očkování lze očekávat ochranný vliv ?

Obecně platí, že imunitní odpověď nastupuje za několik týdnů. To znamená, že odolnost vůči dané chorobě nenastává okamžitě po podání vakcíny. Většinu očkovacích látek je třeba podat několikrát, aby se vytvořila dlouhodobá ochrana. Dítě, které dostalo jenom jednu nebo dvě dávky očkovací látky, např. proti záškrtu-tetanu-černému kašli, je proti těmto nemocím chráněné jen částečně a může tedy onemocnět, pokud přijde do styku s těmito nemocemi. I tak ale má onemocnění většinou mírnější průběh.Jak dlouho vydrží ochranný vliv očkování ?Ochranný efekt očkování většinou netrvá celý život. Některé vakcíny, jako např. očkování proti tetanu, mohou být účinné více než 30 let, ale pak by měla být podána další dávka. Některá očkování chrání ale kratší dobu, např. proti černému kašli ochraňují přibližně 5 let po podání celé očkovací dávky.

Ochrání imunizace každého ?

I když jedinec dostane všechny předepsané dávky očkovací látky, nechrání imunizace úplně každého. Očkovací látky proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, tetanu, dětské obrně a Hib chrání více než 95% dětí, které dokončily očkovací proces. Tři dávky očkování proti černému kašli chrání kolem 90% dětí, které byly očkovány a zmírňuje závažnost onemocnění u dalších 15% dětí, pokud dostanou černý kašel. Přeočkování je potřebné, protože imunita časem klesá. Tři dávky očkovací látky proti hepatitidě B (žloutence typu B) chrání více než 95% dětí.Proč jsou děti pravidelně očkovány tolika vakcínami ?V prvních letech života se doporučuje očkování proto, aby byly děti chráněny proti nejzávažnějším infekcím dětského věku, které v útlém věku mohou být spojeny se závažnými komplikacemi. Imunitní systém malého dítěte nepracuje ovšem stejně efektivně jako u starších dětí a dospělých, protože je ještě nevyzrálý. Proto je třeba většinou podat více dávek očkovací látky.V prvních týdnech života po porodu je novorozenec chráněn proti většině infekcí protilátkami, které získal v průběhu těhotenství od matky. Když odezní jejich účinek, je dítě vystaveno riziku vážných infekcí, proto se první imunizace provádí dřív než pomine účinek těchto přes placentu přenesených mateřských protilátek.Jaké jsou vedlejší účinky očkování ?Ve většině případů jsou při použití moderních vakcín vedlejší účinky po očkování minimální. Krátkodobé zvýšení teploty se dokonce považuje za pozitivní fakt, svědčí o tom, že organismus dokáže reagovat na kontakt s cizorodou látkou. Na dalších stránkách jsou uvedeny možné vedlejší očkování.

Proč je v České republice očkování dětí povinné?

Existují dva důvody, proč je očkování proti několika nejčastějším chorobám v České republice povinné ze zákona:

1) Očkování je nejbezpečnější a nejefektivnější cesta k získání odolnosti proti nemocím. Očkované dítě je mnohem méně náchylné k infekci, pokud se s ní setká. Výhody ochrany proti nemoci mnohonásobně vyváží velmi malá rizika spojená s imunizací.

2) Jestliže je dostatečný počet jedinců dané skupiny obyvatel očkován, řada infekcí se nemůže dále přenášet z jednoho člověka na druhého a nemoc postupně vymizí. Hovoříme pak o tom, že nemoc je celosvětově eradikována - vymýcena. Tímto způsobem zmizely ze světa pravé neštovice, proti kterým se již dlouhá léta tedy neočkuje. Poměrně blízko je už další cíl - eradikace dětské obrny, pokud bude této dosaženo, odpadne i očkování, i tak je už výskyt dětské obrny ve vyspělých zemích nesmírně vzácný. Hovoří se i o možnosti eradikace spalniček, v USA je výskyt např. nesmírně nízký, to platí i pro naši republiku.