Úvod
Názvosloví
Historie očkování
Co vlastně je očkování...
Kterým chorobám lze předejít...
Nemoci, očkovací látky...
Otázky lékaře před očkováním...
Aktivity odpůrců proti očkování...
Očkování proti TBC
Obecné zásady...
Pokroky v očkování

 

 

zpět na úvodní stranu informací pro rodiče

Otázky lékaře před očkováním vašeho dítěte

  • je Vaše dítě v pořádku, nejeví příznaky počínající nemoci?
  • objevila se při předchozím očkování nějaká neobvyklá reakce?
  • jeví Vaše dítě nějaké příznaky alergie?
  • bylo Vaše dítě v uplynulém měsíci očkováno živou vakcínou? (tuberkulóza, živé virové vakcíny jako např. MMR, polio) nebo dostalo v uplynulých třech měs. injekci imunoglobulínu nebo krevní transfuzi?
  • trpí Vaše dítě nějakou nemocí, která snižuje imunitu (např. krevní onemocnění, nádorové onemocnění, pozitivita HIV), nebo jsou mu podávány léky, které snižují imunitu (např. hormony, event. jiné léky, např. imunosupresiva)?
  • bude se očkované dítě stýkat s dětmi nebo dospělými, kteří mají poruchu imunity?
  • je Vaše dítě ve sledování neurologa?

Váš dětský lékař by měl o těchto faktech informován, protože tyto skutečnosti je třeba před očkováním respektovat. Někdy může být pro dítě vhodný odlišný způsob očkování, přizpůsobený věku dítěte či jiným okolnostem. Váš praktický lékař pro děti a dorost má příležitost zvlášť komplikované případy konzultovat s odborníky, kteří se zabývají očkováním u dětí v rámci specializované ambulance Fakultní nemocnice v Praze-Motole.

Ke každému očkování musíte samozřejmě přinést očkovací průkaz (v posledních létech dostávají rodiny Zdravotní a očkovací průkaz dítěte a mladistvého, kde je uveden i očkovací kalendář, kde se zaznamenávají jednotlivá očkování).