Úvod
Názvosloví
Historie očkování
Co vlastně je očkování...
Kterým chorobám lze předejít...
Nemoci, očkovací látky...
Otázky lékaře před očkováním...
Aktivity odpůrců proti očkování...
Očkování proti TBC
Obecné zásady...
Pokroky v očkování

 

 

zpět na úvodní stranu informací pro rodiče

Názvosloví a vysvětlení cizích pojmů, slovníček

Očkování je pojem český, je to překlad latinského slova inokulace, oculus je oko.  Inokulace je jeden ze způsobů očkování, kdy se porušením povrchu kůže (na kůži vznikne defekt tvaru očka) vnese do těla očkovaného (očkovance) látka, která způsobí vytvoření ochranných protilátek, bránících vzniku přirozené infekce po setkání s danou nemocí, proti které byl jedinec očkován.  
Látka, která se do těla očkovance zavádí, se také nazývá vakcína a místo slova očkování se často používá pojmu vakcinace. 

Vakcína je odvozena od slova vaccinia, což je označení tzv. kravských neštovic - onemocnění, jehož vyvolavatelé byly použity jako vůbec první očkovací látka na světě již koncem 18. století.Vakcína vyvolává u očkovaných jedinců tvorbu protilátek, tento proces je nazýván imunizace. Tyto protilátky mají ochranný vliv, očkovaní jedinci pak při setkání s nakažlivou chorobou neonemocní, jsou proti ní imunní.

Slovníček s překladem latinských slov a názvů infekčních nemocí, proti kterým se očkuje:

Difterie: záškrt
Epiglotitida: akutní zánět hrtanové příklopky
Eradikace mikroorganizmu: jeho celosvětové vymýcení,další očkování pak není už nutné
Imunita:

stav organizmu, kdy je tento odolný vůči infekci, se kterou se setká, onemocnění se neprojeví

Imunizace: často se používá tohoto termínu místo termínu očkování, skutečný význam není zcela stejný, protože imunita následuje po očkování ve většině případů, ale ne ve všech.
Imunoglobulin: bílkovina v krvi - nositel protilátkové imunity
Meningitida: zánět mozkových blan
Morbilli: spalničky
Perorální vakcinace:   očkovací látka se polyká
Pertusse: černý kašel
Poliomyelitida:  dětská obrna
Rubeola: zarděnky
Tetanus: strnutí šíje
Vakcína: očkovací látka
Vakcinace: očkování
Varicella: plané neštovice
Variola: pravé neštovice (virus eradikován= vymýcen), očkování se již ve světě neprovádí