zpět na úvodní stranu informací o Klíšťové encefalitidě

Problematika klíšťové encefalitidy v České republice

MUDr. Václav Polanecký, hlavní hygienik města Prahy

Klíšťová encefalitida je závažné onemocnění vyskytující se v Evropě, od severských zemí přes Polsko až na Jadran, od Německa až po země bývalého Sovětského svazu. Je přenášeno klíšťaty od jara do pozdního podzimu. Zvláště nebezpečné jsou endemické oblasti v povodí velkých řek v Čechách, celé jižní Čechy a jižní Morava. 

V posledních letech se zvyšuje nemocnost, a to zvláště ve starších věkových skupinách, nejpostiženějšími se stávají osoby mezi 50 - 60 lety života. V minulém roce došlo v ČR k celkovému nárůstu onemocnění o 70 %. Jde o souvislost s pobytem v přírodě, aktivitami zahrádkářskými a houbařskými, případně s chovem domácích zvířat. Hlavní příčinou rozšiřování endemických zón bude patrně neudržování travnatých porostů a neobdělávání zemědělské půdy s následným přemnožením hlodavců, kteří jsou rezervoárem viru klíšťové encefalitidy. Proto se rozhodující prevencí musí stát především očkování středních a starších věkových skupin obyvatel, což povede k poklesu onemocnění.

Mapa 1: Středoevropská klíšťová encefalitida Praha r. 1997-2001 dle okresu nákazy