zpět na úvodní stranu informací o Klíšťové encefalitidě

Epidemiologická situace ve výskytu klíšťové encefalitidy ve Středočeském kraji

MUDr. Hana Šmejkalová, vedoucí epidemiologie Krajské hygienické stanice Středočeského kraje 

Středočeský kraj má řadu známých lokalit s endemickým výskytem klíšťové encefalitidy. Mezi nejznámější lokality patří oblasti se smíšenými lesy v údolí přítoků Vltavy a Berounky, Křivoklátsko apod. 

Nemocnost klíšťovou encefalitidou ve Středočeském kraji se pohybovala v uplynulých 20 letech od 1,1 do 8,5 onemocnění na 100 000 obyvatel (viz graf 3: Nemocnost KE v letech 1981-2000 ve StčK a ČR). Průměrně bylo hlášeno v období let 1981 - 1990 18 onemocnění za rok, v letech 1991 - 2000 51 onemocnění ročně. Nejvyšší nemocnost, přesahující krajský průměr je hlášena z okresů Benešov, Příbram, Kolín, Kladno a Praha-západ, kde se pohybuje mezi 6 - 15 onemocněními na 100 000 obyvatel. Skutečná nemocnost je však ještě vyšší, protože řada onemocnění je vykazována dle trvalého bydliště, nikoli podle místa přisátí klíštěte. V loňském roce bylo tak udáno u 99 osob z různých krajů republiky onemocnění klíšťovou encefalitidou v souvislosti s přisátím klíštěte v rámci Středočeského kraje, jednalo se tedy téměř o 14 % všech onemocnění hlášených v rámci České republiky. Od roku 1981 byla zaznamenána 3 úmrtí na onemocnění klíšťovou encefalitidou u dospělých osob ve věku 36, 52 a 70 let, neočkovaných proti tomuto onemocnění. V případě klíšťové encefalitidy se jedná se o typické onemocnění se sezónním výskytem s maximem hlášených případů v měsíci červnu - říjnu v závislosti na sezóně aktivity klíšťat. Onemocnění se vyskytuje v každém věku, v posledních letech pozorujeme vyšší nemocnost i u osob dospělého věku. Jedinou odpovídající ochranu poskytuje očkování proti tomuto onemocnění. V očkovacím středisku KHS Středočeského kraje bylo od roku 1993 aplikováno cca 20 000 dávek očkovací látky proti klíšťové encefalitidě bez závažnějších reakcí.