zpět na úvodní stranu informací o Klíšťové encefalitidě

Tisková informace - Baxter Czech, 18. 9. 2001

Firma Baxter International je mezinárodní společnost, zaměřená na vývoj a výrobu léčiv a zdravotnických prostředků. Jedním z jejích produktů je očkovací látka proti klíšťové encefalitidě. Zkušenosti s touto očkovací látkou jsou v ČR od r. 1990.

Tisková konference se koná u příležitosti mimořádné nabídkové akce očkování proti klíšťové encefalitidě „1+1" očkovací látkou firmy BAXTER CZECH s.r.o. Akce „1+1" zpřístupňuje očkování proti KE všem věkovým skupinám v ČR. Pokud si zájemce zaplatí první dávku očkování, při druhé dávce má již vakcínu zdarma - hradí pouze její aplikaci.

K očkování je využívána tzv. inaktivovaná očkovací látka, tj. obsahuje umrtvené částice viru. Základní očkovací schéma se skládá ze 3 dávek: 1. dávka - kdykoli, 2. dávka: v chladném období roku 1 - 3 měsíce, v teplém období roku 14 dní po 1. dávce, 3. dávka: 9 - 12 měsíců v chladném i teplém období roku. Každé 3 roky je doporučeno obnovit účinnost očkování jednou dávkou. Očkovací látka je určena k aktivní imunizaci proti virové KE pro dospělé a děti bez omezení věku. Během prvního roku života je však vakcinace indikována pouze v případě významného rizika infekce. Očkování proti KE se doporučuje zejména osobám, žijícím v oblastech s vysokým rizikem nákazy nebo do nich cestujícím (příloha 1: Mapa výskytu KE v ČR v r. 2000, Epidat), a je možné si je vyžádat u praktických lékařů nebo v očkovacích centrech hygienických stanic. Zdravotní pojišťovny náklady na očkování proti KE částečně hradí v rámci svých nadstandardních programů.

Onemocnění klíšťovou encefalitidou není mezilidsky přenosné. Jeho zdrojem je virus, přenesený na člověka při sání klíštěte obecného, který způsobuje zánět nervové tkáně. Z lidí, kteří onemocní KE, je bezprostředně ohroženo na životě asi 1 - 1,5 %. Tato nemoc je však závažná tím, že u mnoha nemocných zanechá potíže, trvající týdny i měsíce po propuštění z nemocnice. U některých pacientů jsou následky trvalé, např. obrny, chronické bolesti hlavy, poruchy schopnosti soustředění, snížená výkonnost, deprese atd.

Průběh a následky po prodělaném onemocnění jsou nejzávažnější u dospělých osob a počet nových případů má vzrůstající tendenci. V ČR je ke 36. kalendářnímu týdnu roku 2001 nahlášeno již 292 případů onemocnění KE v porovnání s 5letým průměrem 244 případů ve stejném kalendářním období let 1996 - 2000 (SZÚ NRC AED). Výskyt nemoci hlavně u dospělé populace je patrný z tab. 1: KE, ČR, r. 2000, sledované věkové skupiny. Příkladem poklesu počtu nových případů KE je např. sousední Rakousko (příloha 2: KE v Rakousku a ČR 1979 - 2000 a graf 1, 2: Výskyt KE v ČR, 1980 - 2000, Výskyt KE v Rakousku, 1979 - 2000).