zpět na úvodní stranu informací o Klíšťové encefalitidě

Klinický průběh KE - kazuistiky pacientů

Doc. MUDr Vilma Marešová, CSc., přednosta 1. infekční kliniky 2. LF UK a vedoucí katedry infekčního lékařství IPVZ, FN Na Bulovce, Praha 8 

V letošním roce bylo na infekční klinice FN na Bulovce hospitalizováno v květnu až srpnu 41 pacientu s klíšťovým zánětem mozku a mozkových blan: 17 žen a 24 mužů. Nikdo z nich nebyl očkován proti klíšťovému zánětu mozku. Onemocnění mělo významně těžší průběh u dospělých než u dětí, u kterých onemocnění zřejmě díky očkování vidíme méně často, jak vyplývá i u námi sledovaných a léčených osob. Ve věku do 20 let bylo 10 pacientů, 31 bylo starších 20 let (nejstarší ženě bylo 72 roků). Je zřejmé, že k onemocnění dochází i u osob, které již léta navštěvují oblasti výskytu viru klíšťového zánětu mozku či v nich žijí.