zpět na úvodní stranu informací o Klíšťové encefalitidě

Očkování proti klíšťové encefalitidě

MUDr. Jitka Luňáčková, zástupce okresního hygienika a vedoucí odboru prevence a potlačování infekčních nemocí, OHS České Budějovice 

Z podpory očkovacího programu zdravotními pojišťovnami a z obavy rodičů zejména o zdraví svých dětí vyplynulo, že největší proočkovanost je u dětí a mladých dospělých do 19 let věku. Dospělé osoby jsou dosud očkovány v menší míře a právě u nich je průběh onemocnění závažnější. Není přesně znám počet očkovaných osob v ČR, neboť neexistuje povinnost centrální registrace. Odhaduje se na 5 - 10 % celé populace. 

V okrese České Budějovice je očkováno 10 % obyvatel (děti a mladiství do 19 let zhruba 20 %, ale dospělé osoby dle věkových kategorií od 3 - 8 %, viz graf 4: Podíl očkovaných osob v okrese ČB proti KE věk.sk. 1991-2000). Snížit nemocnost je možno pouze zvýšením proočkovanosti, neboť ostatní preventivní opatření jsou málo účinná. 

V zemích s vysokou proočkovaností, např. v sousedním Rakousku, se podařilo snížit více než 80% proočkovaností nemocnost na minimum. Ze 612 případů onemocnění v roce 1982 je nemocnost snížena na 60 případů v roce 2000 (viz graf 5: Trend incidence KE ve vybraných státech, absolutní počty případů 1979-2000).