Očkování proti tuberkulose u dětí v ČR
 
Varilrix® a průlomové infekce varicellou u očkovaných dětí v ČR - zpráva ze SÚKL
   
Nekrolog


Očkování proti pneumokokovým infekcím...
 
Národní očkovací den
 
Různé zprávy o očkování v zahraničí
 
 

 

 

zpět na úvodní stranu 

Očkování proti pneumokokům u rizikových skupin dětí a aktuální doplněk 2009

Podle ust. § 8 a přílohy č.1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb., bylo zavedeno do pravidelného (povinného) očkování dětí se zdravotními indikacemi očkování konjugovanou pneumokokovou vakcínou.

Uvedené zdravotní indikace jsou:

 1. Primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů, T- lymfocytů, fagocytózy a komplementu.
 2. Závažné sekundární imunodeficity, zejména hemato-onkologická a onkologická onemocnění po CHT, transplantace orgánů, HIV.
 3. Asplenie funkční i anatomické u dětí před dovršením druhého roku věku.
 4. Transplantace kmenových hemopoetických buněk.
 5. Chronická plicní onemocnění, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonální dysplázie.
 6. Recidivující otitidy (opakované záněty středního ucha) v rozsahu 4 a více za rok.
 7. Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou.
 8. Pacienti po prodělaných bakteriálních meningitidách (zánět mozkových blan) a septikémiích.
 9. Děti s porodní hmotností pod 1500g.

Doplněno aktualizací vyhlášky v únoru 2009
V rámci veřejné zakázky: „Dodání očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro Ministerstvo zdravotnictví na 2. pololetí roku 2009“, vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR dle ust. § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byla vakcína Prevenar vybrána jako jediná konjugovaná vakcína pro provádění pravidelného očkování proti pneumokokovým nákazám.

 


Očkování proti pneumokokovým infekcím u rizikových skupin dětí a dorostu

Jak již dříve Česká pediatrická společnost upozorňovala ve svém Bulletinu, existuje dnes účinná konjugovaná vakcína proti pneumokokové infekci, kterou lze použít i u kojenců. Pneumokoky dnes patří mezi závažné patogény vyvolávající invazivní onemocnění především v nízkých věkových skupinách: meningitidy ve věku 1-24 měs věku (pneumokok prokazován až ve 45% případů), pneumonie (pneumokok 63% případů), bakteriemie/sepse (pneumokok v 97% případů), otitis media (pneumokok ve 40% případů).

Vakcína je už registrována a je v ČR k dispozici (Prevenar). Informace o očkovací látce je uvedena zdola. Řada států ve vyspělých zemích doporučuje celoplošné očkování, vakcína je ale hrazena pouze u rizikových skupin (např. Rakousko, Německo). Na úrovni MZd ČR proběhla nedávno řada jednání o úhradě vakcíny pro rizikové skupiny pacientů. Nyní se žádá, aby všichni pediatři, kteří ošetřují děti/dorost z těchto rizikových skupin okamžitě nahlásili na územní krajské hygienické stanice počet pacientů a jejich diagnózy, které evidují. Tito pacienti musí vyhovovat zařazení do rizikové skupiny, seznam diagnóz, u kterých se očkování doporučuje a mělo by být hrazeno je uveden zdola. Samozřejmě se nejvíce hlášených případů očekává od praktických lékařů pro děti a dorost, ale prosíme, aby pacienty nahlásili i specialisté v lůžkových zařízeních/specializovaných ambulancích, jistě se nic nestane, když hlášení bude duplicitní (proto k diagnóze a věku uvést alespoň iniciály pacienta s rokem narození). Čím dříve se seznamy u hygieniků shromáždí, tím dříve bude vakcína pro ohrožené děti skutečně k dispozici.

Jinak mohou praktičtí pediatři informovat rodiče o možnosti vakcinace i u dětí mimo rizikové skupiny, očkování se ale pak musí platit.

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

MUDr. Jitka Škovránková


INFORMACE O KONJUGOVANÉ PNEUMOKOKOVÉ VAKCÍNĚ PREVENAR
(výrobce firma Wyeth)
MUDr. Jitka Škovránková , ambulance očkování FN Motol

Vakcína obsahuje polysacharidy sérotypů pneumokoků 4, 9V, 14, 18C, 19F, 23F po 2 ug a 6B 5 ug. Polysacharidy navázané na nosič protein CRM 197 odvozený z difterického toxinu. Schéma vakcinace:

 • Děti pod 6 měs věku – 3 dávky vakcíny v odstupu min. 1 měsíce, booster 2. rok života
 • Děti starší 7 – 11 měs – 2 dávky po min. 1 měsíci, booster 2. rok života,
 • Děti ve věku 1 - 2 let - 2 dávky po min. 1 měsíci,
 • Děti starší 2 let (specifická indikace) – 1 dávka

 

INDIKACE OČKOVÁNÍ KONJUGOVANOU PNEUMOKOKOVOU VAKCÍNOU U DĚTÍ RIZIKOVÝCH SKUPIN

(děti od 2 měs věku – 5 let věku)

 • Primární defekty imunity s klinickým projevem : poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytózy a komplementu *
 • Závažné sekundární imunodeficity (hemato-onkologická a onkologická onemocnění po CHT, transplantace orgánů, HIV) *
 • Asplenie funkční i anatomické (děti mladší 2 let) **
 • Transplantace kmenových hemopoetických buněk *
 • Chronická plicní onemocnění ( vrozené vady a porucha respiračního traktu, bronchopulmonální dysplázie) *
 • Recidivující (pneumokokové) otitidy (4 ataky a více/ rok) *
 • Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou *

* následná aplikace polysacharidové pneumokok. vakcíny (starší 2 let)
** následná aplikace polysacharidové pneumokok. vakcíny v 5 letých intervalech

 

Sdělení agentury Reuter ze dne 8. února 2006-02-09

Ve Velké Británii se nyní doporučuje očkovat proti pneumokokům- viz zpráva tiskové agentury Reuter ve zkrácené verzi:

United Kingdom to vaccinate children against meningitis disease Wed Feb 8, 2006 9:44 AM ET

LONDON, Feb 8 (Reuters) - Britain is to introduce a new routine vaccination for young children to help protect against meningitis, blood poisoning and pneumonia in a move it says will save lives and stop hundreds of children becoming ill each year.
           "Immunisation is the best way to protect children from serious disease and the routine childhood programme has been extremely effective in achieving this"
           About 5,000 cases of invasive pneumococcal disease are seen in England and Wales each year
and more than 500 of these are in children under two, according to the government, which says up to 50 British children under the age of two die from the disease each year.
         
The third round of the new drug will be given with the MMR jab, a vaccination against measles, mumps and rubella, or German measles.
          Helen Bedford, a lecturer at the Institute of Child Health, agreed: "The vaccine will save children's lives as well as prevent serious disability," she said in a statement.
          Adam Finn, professor of paediatrics at the University of Bristol Medical School said the vaccine had been through extensive safety tests and had been used without any problems in the United States for five years.