Očkování proti tuberkulose u dětí v ČR
 
Varilrix® a průlomové infekce varicellou u očkovaných dětí v ČR - zpráva ze SÚKL
 
Nekrolog


Očkování proti pneumokokovým infekcím...
 
Národní očkovací den
 
Různé zprávy o očkování v zahraničí
 
 

 

 

zpět na úvodní stranu 

Varilrix® a průlomové infekce varicellou u očkovaných dětí v ČR - zpráva ze SÚKL

Varilrix® je očkovací látka proti varicelle obsahující živý oslabený virus varicella zoster kmene Oka. Vakcína je na trhu v České republice od roku 2003. Varicella je časté a obvykle mírně probíhající virové onemocnění, které však v některých případech může mít i velmi závažný průběh. Závažné a komplikované případy se mohou objevit především u dospělých, u imunokomprimovaných pacientů či těhotných žen (a jejich plodů). Proto by bylo výhodné, aby tyto osoby byly chráněny před onemocněním varicellou.

V červenci 2006 byl v České republice zaznamenán případ průlomové infekce varicellou u dítěte očkovaného přípravkem Varilrix. Od listopadu 2006 do března 2007 bylo zaznamenáno dalších 24 případů průlomové infekce varicellou. Průlomová infekce je definována jako infekce, která se objeví více než 42 dní po očkování a je obvykle způsobena divokým typem viru varicella zoster. Případy průlomové infekce zaznamenané z území ČR se vyskytly u dětí mladších než 11 let. U deseti případů mělo onemocnění lehký průběh bez zvýšení teploty nebo s teplotou do 38°C a nečetným výsevem kožních lézí do 30. U 8 případů však onemocnění proběhlo s horečkou a generalizovaným výsevem kožních lézí. U osmi případů hlásící uvedl, že průběh onemocnění byl lehký bez bližší specifikace. Všechny případy se vyskytly do tří let od podání vakcíny. V době podání vakcíny bylo 23 dětem z 25 hlášených případů méně než 5 let. Účinnost vakcíny je udávána 88% proti varicelle jakékoli závažnosti a až 100% proti závažným formám onemocnění (7). Průlomové infekce varicellou byly opakovaně popsány a to především ve Spojených státech amerických, kde je očkování proti varicelle součástí očkovacího kalendáře (1,3,4,5,8). V desetiletém aktivním sledování 350 000 očkovaných jedinců byla osm let od očkování zaznamenána incidence průlomových infekcí 12x vyšší než v prvním roce po očkování (6).

Vzhledem k tomu, že v současné době jsou dostupné údaje o sérokonverzi dětí očkovaných do 12 let věku pouze max. 7 let po očkování a protektivita očkování u dětí 10-30 měsíců věku jen po dobu 29,3 měsíce, je třeba zvažovat vhodnost očkování zdravých dětí, které nejsou v kontaktu s nemocným varicellou (7). Pokud jsou očkovány malé děti, je nutné vzít v úvahu jednak možnost rozvoje průlomové infekce (četnost se zvyšuje nepřímo úměrně k věku očkování a přímo úměrně k době od očkování), jednak nejasnou délku protektivity očkování, které by mohlo přestat chránit proti infekci ve věku více rizikovém pro onemocnění varicellou.

SÚKL připomíná, že přípravek Varilrix je doporučeno podávat (7) následovně

  1. Varilrix® je určený k aktivní imunizaci zdravých jedinců proti varicelle od věku 9 měsíců.

  2. Doporučuje se vakcinace zdravých, k infekci vnímavých osob, které jsou v blízkém kontaktu s pacienty a u nichž lze předpokládat, že by varicella mohla mít těžký průběh. Cílem vakcinace je snížení rizika přenosu infekce divokým kmenem varicelly na tyto pacienty. Za osoby v blízkém kontaktu jsou obvykle považováni rodiče, sourozenci a ošetřující zdravotnický personál pacientů ohrožených infekcí.

  3. Doporučuje se podání pacientům s vysokým rizikem těžkého průběhu varicelly pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

a) u pacientů v akutní fázi leukémie musí být udržovací chemoterapie přerušena v období jeden týden před a jeden týden po vakcinaci. Pacienti by neměli být očkováni v období, kdy podstupují radioterapii. Obecně platí, že pacienti mají být imunizováni ve stadiu úplné hematologické remise onemocnění

b) celkový počet lymfocytů musí být nejméně 1200 / mm3 a pacienti nesmí mít nález svědčící pro ztrátu buněčné imunity

c) u pacientů s plánovanou orgánovou transplantací (např. ledvin) musí být vakcinace provedena několik týdnů před zahájením imunosupresivní léčby.

Děkujeme zdravotnickým pracovníkům za hlášení průlomových infekcí i ostatních podezření na nežádoucí účinky léčiv, která je možné zasílat jak poštou na adresu SÚKL, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, tak elektronicky na adresu farmakovigilance@sukl.cz, nebo faxem na 272 185 816. Je také možné využít elektronický formulář pro hlášení nežádoucích účinků, který je dostupný na webové stránce SÚKL.

Seznam literatury:

(1) Galil K, Outbreak of varicella at a day-care center despite vaccination, New England Journal of Medicine, 2002 Dec 10; 347 (24):1909-15¨

(2) Chickenpox vaccines, Rev Prescrire, 2005 March; 25 (259):167-174

(3) Outbreak of varicella among vaccinated children – Michigen, 2003, MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004 May 14;53(18):389-92

(4) Outbreak of varicella among vaccinated children – Nebraska, 2004, MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2006 Jul 14;55(27):749-52

(5) Maryam B. Haddad, Vaccine effectivness during a varicella outbreak among schoolchildren: Utah, 2002-2003; Pediatrics, 2005 June; 115 (6): 1488-1493

(6) Sandra S. Chaves, Loss of vaccine–induce imunity to varicella over time; New England Journal of Medicine, 2007; 356:1121-9

(7) Varilrix, Souhrn údajů o přípravku, poslední revize textu 14.12.2005

(8) Barna B. Tugwell, Chickenpox outbreak in a highly vaccinated school population; Pediatrics, 2004; 113;455-459

(9) Vaccine effectiveness and severity of varicella among previous vaccineted children during outbreaks in day-care centres with low vaccination coverage, Pediatric Infection Disease Journal, 2005 March; 24(3):233-6