11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 

Současná situace vakcinace u dětí v ČR – novinky 2005
Sylva Kvášová MZd ČR

V souladu se závěry Poradního sboru pro preventabilní nákazy se MZ pokouší využít všech nástrojů, které by umožnily získat finanční prostředky na zavedení hexavakciny obsahující antigeny proti DITEPEIPVVHB a Hib. Ideálním řešením by byla možnost zavést toto očkování do očkovacího kalendáře dětí již od 1.1.2006, nicméně je třeba považovat za důležité, že toto očkování nelze z technických důvodů – zejména přechod z OPV na IPV zahájit v polovině roku. Pokud se nepodaří zajistit pro příští rok posílení rozpočtu kapitoly MZ o částku cca 150 milionů Kč na toto očkování bude samozřejmě snaha MZ pokračovat v jednáních tak, aby bylo možné toto očkování zavést od 1.1.07.

Uvedená jednání nejsou jednoduchá a často naráží na jiné předpisy či ustanovení. Tak například v březnu letošního roku bylo přijato usnesení vlády číslo 338 k analyse mandatorních výdajů státního rozpočtu ČR, které ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit , aby návrhy koncepčních materiálů a legislativních změn neměly dopady na zvyšování mandatorních výdajů státního rozpočtu ČR s cílem jejich podíl na výdajích státního rozpočtu ČR snižovat.

 

V Praze dne 19.5.2005 MUDr. Sylvie Kvášová