11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 

 

Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá

11. národní očkovací den České republiky

pod záštitou hlavního hygienika České republiky
MUDr. Michaela Víta, MBA

sobota 28. května 2005, Autoklub České republiky, Opletalova, Praha 1

 

11th National Vaccination Day, Czech Republic

Working Group for Vaccination (Czech Pediatric Society) presents
11th National Vaccination Day
of the Czech Republic

under the auspices of Michael Vít, MBA
Deputy of the Minister of Health
Saturday, May 28, 2005, Autoklub CZ, Opletalova Street, Prague 1

 

Sponzoři/Sponsors: