11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 

KONJUGOVANÁ PNEUMOKOKOVÁ VAKCÍNA PREVENAR (Wyeth)
Škovránková Jitka, ambulance očkování FN Motol

polysacharidy serotypů pneumokoků 4, 9V, 14, 18C, 19F, 23F po 2 ug a 6B 5 ug

polysacharidy navázané na nosič protein CRM 197 odvozený z difterického toxinu

děti pod 6 měs věku – 3 dávky vakcíny v odstupu min. 1 měsíce, booster 2. rok života

děti starší 7 – 11 měs – 2 dávky po min. 1 měsíci, booster 2. rok života

děti ve věku 1 - 2 let - 2 dávky dávky po min. 1 měsíci

děti starší 2 let (specifická indikace) – 1 dávka

 

ZÁVAŽNÉ PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE U DĚTÍ

Meningitidy (1-24 měs věku) – pneumokok ve 45% případů

Pneumonie - pneumokok v 63% případů

Bakteriemie/sepse - pneumokok v 97% případů

Otitis media - pneumokok ve 40% případů

 

INDIKACE OČKOVÁNÍ KONJ. PNEUMOKOKOVOU VAKCÍNOU U DĚTÍ
(děti od 2 měs věku)

  • Primární defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů, T lymfocytů, fagocytozy a komplementu *
  • Závažné sekundární imunodeficity (hemato-onkologická a onkologická onemocnění po CHT, transplantace orgánů, HIV) *
  • Asplenie funkční i anatomické (děti mladší 2 let) **
  • Transplantace kmenových hemopoetických buněk *
  • Chronická plicní onemocnění ( vrozené vady a porucha respiračního traktu, bronchopulmonální dysplazie) *
  • Recidivující (pneumokokové) otitidy (4 ataky a více/ rok) *
  • Pacienti s kochleárními implantáty a likvoreou *

* následná aplikace polysacharidové pneumokok. vakcíny (starší 2 let)
** následná aplikace polysacharidové pneumokok. vakcíny v 5 letých intervalech