11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 
 

Epidemiologie rotavirových infekcí v ČR, zkušenosti z Plzeňské FN
Petr Pazdiora, infekční oddělení FN Plzeň

Rotaviry podle údajů z informačního systému hygienické služby EPIDAT za r. 2004 způsobují pouze 4 % gastrointestinálních infekcí. Tento údaj je významně zkreslen málo častým využíváním virologické diagnostiky nejen u ambulantních, ale i u hospitalizovaných pacientů. V r. 2004 bylo v 59 laboratořích v ČR vyšetřeno 19 034 stolic, u 20 % vyšetřených se potvrdila rotavirová infekce. Záchytnost by byla ještě větší při používání citlivějších diagnostických postupů. Většina laboratoří používá rychlé, ale méně citlivé laboratorní postupy (latexová aglutinace, imunochromatografie). Zájem o diagnostiku je navíc značně rozdílný v jednotlivých částech republiky. Během roku bylo nahlášeno 2564 rotavirových infekcí, 2 z nich skončily úmrtím. Incidence těchto infekcí u dětí mladších 3 let byla 675/100 000 a rok. Bylo zaznamenáno 17 epidemií vyvolaných rotaviry. Podle plzeňských zkušeností jsou rotaviry nejčastějším původcem gastrointestinálních infekcí u hospitalizovaných mladších dětí, uplatňují se u 26,1 % pacientů. Tyto viry jsou i nejčastějším původcem nozokomiálních gastrointestinálních nákaz. Odhad finančních nákladů na léčbu komunitních a symptomatických nozokomiálních infekcí se pohybuje mezi 18-70 miliónů Kč.


The epidemiology of rotaviral infections in Czech Republic, the experience from the Faculty hospital in Pilsen

Rotaviruses caused in 2004 4 % of all gastrointestinal infections reported to Epidat database. These data is influenced by infrequent use of virological diagnostics not only amongst outpatients, but also amongst inpatients. 59 labs examined in 2004 all over the Czech Republic, 19,034 stools, of which 20 % were positive for rotaviruses. The effectiveness could be higher with the use of more sensitive diagnostic methods. Most labs use quick, but less sensitive methods (latex agglutination, immunochromatography). The interest in a diagnostics varies in different regions of Czech Republic. During 2004 2,564 rotaviral infections were reported, there were 2 terminal cases. The incidence of rotaviral infections among children under 3 years of age was 675/100,000 and year. There were 17 reported epidemics. On the base of Pilsen experience are rotaviruses the most frequent agent among younger inpatients, they cause 26.1 % of gastrointestinal infections. These viruses are the most frequent as the cause of nosocomial gastrointestinal infections. The estimated costs associated with the therapy of community-acquired and symptomatic rotaviral nosocomial infections are 18-70 million Czech crowns per year.