11. národní očkovací den, 2005
  pozvánka
  program
  verze pro tisk (PDF)
 
10. národní očkovací den, 2004
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 11. národního očkovacího dne

 

Vážené kolegyně a kolegové,

scházíme se opět při příležitosti již 11.národního očkovacího dne, v posledních létech již tradičně v Autoklubu ČR.

Smyslem našich jednání je informovat naši pediatrickou veřejnost o posledních novinkách v oblasti vakcinace u dětí a dorostu a také o vývoji a trendech očkovacích programů v zahraničí. Proto se našich akcí pravidelně účastní zahraniční hosté.

Účast původně přislíbili i pracovníci evropské centrály pro očkování v Kodani, které zaujala anglická verze našich abstrakt z minulých ročníků Očkovacích dnů. Nakonec se nám museli omluvit, že se osobně nemohou zúčastnit, v abstraktech ale otiskujeme jejich příspěvek ve formě power-pointové prezentace. Jsme také zvědavi, jaké zprávy přinesou naši slovenští kolegové, organizace očkování na Slovensku se zcela změnila (vakcíny v rámci pravidelného očkování již nezajišťuje stát, ale zdravotní pojišťovny !). Host z Vídně nás bude informovat o současné situaci polyvalentních vakcín u dětí v sousedním Rakousku.

Jak jistě víte, naším přáním je cesta účinných a bezpečných polyvalentních vakcín, které odpovídají moderním trendům a zjednodušují práci především praktickým pediatrům a také omezují počet injekcí, které nejsou příliš oblíbeným výkonem v žádné věkové skupině.

O vyhlídkách na změnu očkovacího kalendáře budou informovat zástupci ministerstva zdravotnictví a praktických lékařů pro děti a dorost. Budete informováni i o posledním vývoji jednání o BCG vakcinaci v ČR.

Program našeho jednání se dnes soustředí i na závažnou problematiku rotavirových infekcí, které se v posledních létech stávají doslova metlou dětských lůžkových oddělení a významně komplikují jejich běžný režim.

Dalším epidemiologickým problémem ve vyspělých zemích se stávají pneumokokové infekce, především u dětí nízkých věkových skupin. V dnešní době jsou účinné vakcíny proti rotavirům i pneumokokům komerčně dostupné, je třeba ovšem diskutovat za jakých okolností je možno použít je i u nás. Není třeba zdůrazňovat, že jako obvykle je třeba vzít v úvahu finanční náklady spojené se změnami očkovacího schématu.

Vítáme, že se již podruhé v programu objevuje také příspěvek zástupců lékárnické komory, aktivita této profesní skupiny je v zahraničí ve srovnání s námi podstatně vyšší, ale i u nás se rozsah jejich činností bude rozšiřovat.

Abstrakta letošní akce budou v nejbližší době opět vyvěšena na webové stránce www.ockovanideti.cz.

Doufáme, že dnešní program rozšíří resp. doplní Vaše poznatky v důležité oblasti prevence, kterou je právě očkování u dětí a dorostu.

za organizátory

Prof. MUDr. Jan Janda, CSc.

Praha, květen 2005