11. národní očkovací den, 2005
 
10. národní očkovací den, 2004
  pozvánka
  program
  9. národní očkovací den, 2003
  8. národní očkovací den, 2002
  7. národní očkovací den, 2001
  6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 10. národního očkovacího dne

 

10 LET TRADICE OČKOVACÍCH DNŮ ČR 

Jan Janda, Jitka Škovránková 
(za Českou pediatrickou společnost) 

Inspirací pro pořádání těchto setkání byly podobné akce organizované v Rakousku (Impftage) a USA (National Vaccination Days). Dvě roviny informací- novinky v oblasti vakcinace určené pro odborníky-pediatry a informace pro laickou veřejnost. Účast zástupců resortu MZd s recentními informacemi.
Pravidelná účast zahraničních hostů s pořádáním neformálních schůzek kolegů ze sousedních zemí v předvečer našich akcí. Kontakt s firmami aktivními v oblasti vakcinace. Vzájemná informovanost v oblasti očkovací politiky před vstupem do EU. Prezentace našich aktivit v masmediích v ČR a na odborných akcích v zahraničí (UNEPSA, IPA).
Propagační akce Národní očkovací týden. v roce 2002. Angažovanost v oblasti informací o kampaních proti očkování organizovaných alternativními iniciativami (Paracelsus a pod) a publikace na www. a v Časopisu lékařů českých.
Tištěná abstrakta prezentovaných sdělení. Vytvoření www. stránek www.ockovanideti.cz a druhé verze pro rodiče www.ockovanideti.cz/rodice. Příspěvek k nomenklatuře vedlejších a nežádoucích účinků vakcinace. Spolupráce při novelizaci Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého.
Co by bylo třeba do budoucna: trvalá pozornost věnovaná vzdělávání praktických pediatrů v oblasti očkování (především úkol OSPDL a SPLDD ve spolupráci s výzkumnými a klinickými pracovišti). Adaptace vakcinačních programů na úroveň vyspělých zemí EU (polyvakcíny). Příprava rozsáhlejších tištěných materiálů pro rodiče, trvalá propagace očkování. Monitorizace nežádoucích účinků vakcinace a především "severe adverse effects". Chybí zatím česká legislativa v oblasti "odmítačů očkování", příklad z USA (The National Vaccine Injury Compensation Program).