zpět na úvodní stranu 6. národního očkovacího dne

Současný stav hlášení vedlejších účinků léků po pravidelném očkování. Pokus o vytvoření registru hlášení nežádoucích účinků léčiv po očkování u dětí v ČR.
Vítková E. Pražská H.
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha

Hlášení nežádoucích reakcí po aplikaci vakcín jsou soustřeďovaná v SÚKL, v rámci systému hlášení nežádoucích účinků léčiv v sekci klinického hodnocení a farmakovigilance. Součástí hlášení je záznam o druhu, šarži a dávce vakcíny, stručný záznam osobní anamnézy očkovaného a charakter nežádoucí reakce. Uvedené informace se ukládají do databáze informačního systému SÚKL a podle závažnosti jsou příčiny nežádoucích reakcí dále šetřeny ve spolupráci s klinickými a ambulantními lékaři. Zavedený systém hlášení a šetření nežádoucích účinků léčiv včetně vakcín není dostatečně účinný. Aktuálně je pracovištěm SÚKL připravován nový projekt podle evropských požadavků, kterým by se měla zajistit vyšší efektivita a kvalita posuzování nežádoucích reakcí a možnost začlenění do evropského, resp. celosvětového systému hlášení, analýzy a opatření při nežádoucích účincích léčiv/vakcín.