11. národní očkovací den, 2005
 

10. národní očkovací den, 2004

  9. národní očkovací den, 2003

  8. národní očkovací den, 2002

 7. národní očkovací den, 2001

6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 6. národního očkovacího dne

Zpráva o činnosti PS SZÚ pro preventabilní infekce za rok 1999
Vilma Marešová

I.infekční klinika UK 2. LF a Katedra infekčního lékařství IPVZ Praha
Poradní sbor na začátku roku revidoval Metodický návrh k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených Haemophilus influenzae b. Již první hodnocení surveillance ukazuje, že podíl meningitid a epiglotitid je stejný jako v ostatních zemích Evropy. Pediatři pochopili důležitost hlášení onemocnění a tím napomáhají prosazování očkování proti této nemoci. V květnu byl v CEM konzultační den o hemofilových infekcích. Poradní sbor vypracoval připomínky k novele zákona o zdravotním pojištění, zejména v otázkách aktivní a pasivní imunizace.