11. národní očkovací den, 2005
 

10. národní očkovací den, 2004

  9. národní očkovací den, 2003

  8. národní očkovací den, 2002

 7. národní očkovací den, 2001

6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 6. národního očkovacího dne

Inovácie očkovacieho programu detí v Slovenskej republike - HB + HIB
S. Dluholucký, V. Oleár, E. Máderová
Detská klinika Rooseveltovy nemocnice Banská Bystrica a Ministerstvo zdravotnictva SR

Autori referujú sposob a predbežné výsledky rozširovania vakcinačného programu v zmysle EPI WHO v Slovenskej republike. V roku 1998 bolo do programu očkovania detí rozhodnutím MZ SR a hlavného hygienika zahrnuté povinné očkovanie proti hepatitide B - v kojeneckom veku, spolu s DTP vakcináciou. Zahájené bolo od 1.8.1998 s doočkovaním detí narodených v tomto roku. Očkovanie teenagerov je odporúčane pediatrami po 11. roku života na platbu rodičmi. Takto realizovaný program predpokladá - v podmienkach výskytu hepatitídy B v SR - najúčinnejší postup pre elimináciu jej výskytu. Vakcinácia HIB bola jako prvé očkovanie zahájená v okr. Levoča už v r. 1994. V júni 1994 hlavný odborník pre pediatriu odporučil toto očkovanie PLDD na úhradu rodičmi, v novembri 1998 v novele Zákona o Liečebnom poriadku bola určená plná úhrada HIB očkovania zdravotnými poisťovnami o všetkých detí vo veku 2 mes - 5 rokov. Aktívnou činnosťou PLDD a akceptáciou preplácania zo strany poisťovní sa postupne zvyšoval počet zaočkovaných detí. Jako je možné prezentovať, táto forma očkovania vyjadrená v mape podľa okresov jednoznačne odráža aktivitu PLDD a tiež úroveň metodického vedenia pediatrie. Hrubým odhadom bolo takto zaočkovaných cca 35% detskej indikovanej populácie, v okresoch Žilina a Lipt. Mikuláš až 80% detí. Od júla 2000 bude HIB vakcinácia rozhodnutím MZ SR zaradená medzi pravidelné očkovanie detí v SR (spolu s DTP a HBV). Predbežné výsledky sledovania infekcií HIB v okresoch Lipt. Mikuláš a Žilina jednoznačne potvrdzujú očakávania vakcinácie tohoto typu - súhlasne s výsledkami iných štátov sveta.