11. národní očkovací den, 2005
 

10. národní očkovací den, 2004

  9. národní očkovací den, 2003

  8. národní očkovací den, 2002

 7. národní očkovací den, 2001

6. národní očkovací den, 2000

 

 

zpět na úvodní stranu 6. národního očkovacího dne

Zpráva o nových aktivitách WHO a UNICEF v oblasti očkování u dětí (UNICEF-GAVI project)
Jan Janda
I.dětská klinika v Praze - Motole a Český výbor pro UNICEF

WHO a UNICEF zahájily společně v roce 2000 kampaň s názvem GAVI (Global Alliance for Vaccination Initiative). Jaká je současná situace v očkování ve světě. Od roku 1980, tedy za posledních 20 let, úsilí o rozšíření vakcinace přineslo obrovský pokrok. Celosvětově zachrání vakcinační programy asi 3000 dětských životů ročně. Navíc zabrání vzniku handicapu u asi 750 000 dětí (500 000 jen na podkladě prodělané infekce polio-virem). Statistiky uvádějí, že koncem roku 1998 bylo na světě očkováno proti 6 nedůležitějším přenosným nemocem (polio, difterie, pertuse, tetanus, spalničky a TBC) celkem 74% dětí. To je ohromný pokrok, protože v roce 1974 to bylo méně než 5% světové dětské populace. Především v rozvojových zemích je ale z finančních důvodů omezená možnost očkování proti dalším infekcím (hepatitida A, B, hemofilus influenzae b a žlutá zimnice).

Přes tento obrovský pokrok ale ročně umírá stále na světě asi 3 miliony dětí na infekce, kterým lze předejít očkováním. V jednoduchém přepočtu to znamená, že každou minutu umírá na světě na preventabilní nemoc 6 dětí, z toho každou minutu jedno dítě jen na komplikace spalniček! Očkování dětí je také z hlediska návratnosti (cost/benefit effect) jedním z nejefektivnějších opatření v rámci zdravotní politiky. Existuje řada ekonomických rozborů, které dokládají tento fakt. I kdyby se rutinně očkovaly všechny děti na světě, stále by náklady na tento vakcinační program nepřekročily 0.1% všech nákladů na zdravotní péči na světě.

Je samozřejmě obrovský rozdíl v přístupu k vakcinačním programům v zemích rozvojových a rozvinutých. Dítě v rozvojových zemích má 10x vyšší pravděpodobnost, že zemře na některou z infekčních chorob. Asi 25% dětí tam není očkováno vůbec, nejhorší je situace v subsaharské Africe. Ovšem i země bývalého komunistického bloku mají řadu problémů, někde poklesla i proočkovanost proti oněm 6 základním chorobám, jinde (včetně ČR) se diskutuje již řadu let o zavedení dalších očkování (hepatitida A, B, HiB). Problém je nejen v oblasti odborné (lokální incidence nemoci, těžké formy nemoci u HiB-infekce: meningitidy event. epiglotitidy, závažné následky chronické hepatitidy), ale především v oblasti finanční. U nás se např. ukazuje, že sami praktiční pediatři mohou významně ovlivnit rodiče při rozhodování, zda toto nepovinné (a placené) očkování bude provedeno. Očkování za finanční úhradu ale není ani v ČR, především v rodinách s více dětmi, zásadním řešením.

WHO otevřeně deklaruje, že teprve dostatečné finanční zdroje mohou dramaticky zlepšit vakcinační program. I když se tím myslí především rozvojové země, je zřejmé, že se to týká částečně i situace u nás. Výzkum se soustřeďuje na několik oblastí, které jsou zajímavé i pro rozvinuté země: efektivnější očkovací látka proti TBC, nové vakcíny sdružující 5, event. i více antigenů, vakcína proti pneumokokové pneumonii, pokus o vakcinaci proti AIDS, v endemických oblastech vakcína proti malárii.

Z uvedeného vyplývá, že i u nás je třeba trvale přesvědčovat veřejnost o prospěšnosti očkování a zdůrazňovat i cost/benefit ratio. Dokázat získat dostatek financí na očkovací programy není jednoduché ani v daleko bohatších zemích, než je ČR. Pediatrům nezbývá, než provádět pro děti pozitivní lobbying na všech úrovních a přesvědčit i naše zástupce v parlamentu, že očkovací programy nejsou levné, ale že finance investované do mladé generace se vyplácejí. O tom existuje dostatek důkazů v zemích západní Evropy i v USA, kde se velmi pečlivě sleduje index cost/benefit !